Ana Lovrin primila člana Odbora Bundestaga za pitanja Europske unije Manuela Sarrazina

Zagreb - Predsjednica Odbora za pravosuđe i potpredsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije Ana Lovrin sastala se s članom Odbora Bundestaga za pitanja Europske unije Manuelom Sarrazinom.

Tema razgovora bila je borba protiv korupcije u RH. Ana Lovrin upoznala je gosta s mjerama koje Hrvatska poduzima, posebno istaknuvši Nacionalni program za suzbijanje korupcije 2006. - 2008. godine i Strategiju suzbijanja korupcije koju je Hrvatski sabor usvojio u lipnju 2008.g., a koju prati i Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije donesen iste godine. Kao glavne institucije zadužene za suzbijanje korupcije izdvojila je Vladino Povjerenstvo za praćenje provedbe mjera suzbijanja korupcije na čelu s premijerkom Jadrankom Kosor i Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, kao tijelo koje je osnovao Hrvatski sabor. Promjena niza zakona omogućila je lakše otkrivanje i dokazivanje korupcije, istaknula je Ana Lovrin. Edukativna komponenta strategije izdvojena je kao najučinkovitija mjera prevencije korupcije na svim razinama društva.

Sugovornici su se osvrnuli i na povezanost korupcije i međunarodnog organiziranog kriminala zbog čega je, među ostalim, potpisan i niz bilateralnih sporazuma o suradnji državnih odvjetništava i policije sa zemljama EU i sa susjednim državama. Predsjednica Odbora za pravosuđe i potpredsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije Ana Lovrin upoznala je gosta i s predstojećim izmjenama Ustava koje su potrebne kako bi se hrvatske institucije integrirale u sustav Europske unije. 

Zastupnik u njemačkom Bundestagu Manuel Sarrazin i njemački veleposlanik u RH Bernd Fischer čestitali su na uklanjanju blokade za pregovaračko poglavlje 23. – Pravosuđe i temeljna prava. Sugovornici su razgovarali i o sljedećoj ratifikaciji pristupnog sporazuma u parlamentima zemlja članica EU, kao i o budućoj suradnji parlamentaraca u okviru Europske unije. 

Autor: Služba za odnose s javnošću