25. studenoga obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

25. studenoga obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u znak sjećanja na tri sestre Mirabel iz Dominikanske Republike. Njih je 1960. godine radi revolucionarnih aktivnosti i borbe za demokraciju i pravdu dao pogubiti diktator Rafael Trujillo. Sestre Mirabel postale su simbolom nacionalnog i feminističkog otpora, a 1999. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda je dan njihova smaknuća službeno proglasila Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama

Ovaj dan se obilježava s ciljem podizanja svijesti o problemu nasilja nad ženama i djevojkama kao jednom od najraširenijih oblika kršenja temeljnih ljudskih prava. Senzibilizacija društva o ovom raširenom problemu može doprinijeti jačanju položaja žena žrtava nasilja i potaknuti ih da prijave već počinjeno nasilje kako bi se ono sankcioniralo te kako bi se spriječilo eventualno novo nasilje. Različiti su oblici nasilja nad ženama i djevojkama koje može biti tjelesno, psihičko, spolno i ekonomsko nasilje i često uključuje nasilje od strane partnera, a najčešći razlog njegovog neprijavljivanja je  strah od osude okoline, stigmatizacije ili srama. 

Nasilje nad ženama definirano je u Deklaraciji o eliminaciji nasilja nad ženama koju je 1993. godine usvojila Opća skupština UN-a. U njoj stoji kako je nasilje nad ženama  „bilo koji čin rodno uvjetovanog nasilja koji rezultira ili bi mogao rezultirati tjelesnom, seksualnom ili psihološkom povredom ili patnjom žena, uključujući prijetnje takvim radnjama, prisilom ili samovoljnim lišavanjem slobode, bilo da se događa u javnom ili u privatnom životu“.

Na dan obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, svake godine već 30 godina za redom, započinje  kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja koja traje do 10. prosinca kada se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Ova međunarodna kampanja postala je dio šire kampanje - UNiTE by 2030 to End Violence against Women - koja se od 2008. godine provodi pod vodstvom glavnog tajnika UN-a s ciljem prevencije i suzbijanja nasilja nad ženama i djevojčicama pozivajući da se u njezinu provedbu uključe vlade, mediji, udruženja žena, mladi i organizacije civilnog društva.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i 16 dana aktivizma ove se godine provodi pod geslom „Oboji svijet narančasto: zaustavimo nasilje nad ženama odmah!”. Brojne institucije i znamenitosti diljem svijeta će 25. studenoga zasvijetliti upravo u toj boji i time se priključiti podizanju svijesti o problemu nasilja nad ženama i djevojkama.