Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Gari Cappelli, predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković, predsjednik Odbora za međuparlamentarnu suradnju Erik Fabijanić i predsjednik Odbora za gospodarstvo Žarko Tušek održavaju sastanak s predstavnicima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj pod vodstvom Ulrika Vestergaarda Knudsena, zamjenika glavnog tajnika OECD-a

dvorana Ivana Mažuranića

Sastanak se održava u sklopu Kick-off misije OECD-a Zagrebu od 6. do 7. srpnja.

Predstavnici OECD-a u misiji Zagrebu, a koji će sudjelovati na sastanku su:
Ulrik Vestergaard Knudsen, zamjenik glavnog tajnika OECD-a,
Josée Fecteau, direktor za pravna pitanja OECD-a,
Gita Kothari, zamjenica direktora za pravna pitanja OECD-a,
Karim Dahou, zamjenik direktora za globalne odnose i suradnju, 
Anastasia Kossov, savjetnica u OECD-u.