Predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir sudjeluje na završnoj videokonferenciji projekta „CAP FOR US“ u organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore

videokonferencija

Cilj projekta kojeg provodi Hrvatska poljoprivredna komora, a sufinancira Europska unija, je doprinijeti promjeni negativnog razmišljanja o poljoprivrednoj politici, ukloniti prepreke koje sprečavaju prijelaz na moderne tehnologije, pružiti nova znanja te u konačnici povezati struku i praksu, mlade i starije poljoprivrednike, hrvatske i europske poljoprivrednike. Projektom se želi ostvariti sinergija različitih dionika; poljoprivrednika, donositelja odluka, agrarnih novinara, studenata, profesora, poljoprivrednih savjetnika i predstavnika udruga. Tema konferencije usmjerena je na izazove koje pred poljoprivredne proizvođače donosi nova Zajednička poljoprivredna politika te njihovu spremnost na postizanje zadanih ciljeva.