Predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir, kao izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora, otvara 59. hrvatski i 19. međunarodni simpozij agronoma

hotel Valamar Lacroma, Dubrovnik

Program 

Organizatori simpozija su Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.