Okrugli stol u organizaciji zastupnice Katarine Peović

dvorana Stjepana Radića, YouTube prijenos

Tema okruglog stola: "Pula, Valkane – u zatvor zbog javnog dobra?“

Sudionici okruglog stola: aktivisti grupe Walter: Nataša Medančić, Boris Kapuralin, Enis Čaušević, Vlatko Balić,Lidija Udovički, Branko Obradović,Sandra Marković, Biserka Momčinović, Vladimir Peričić, Vlado Šegon i Azra Šljivo te savjetnice pučke pravobraniteljice; Maja Hasanbašić i Nika Morović.

Izravan prijenos dostupan je putem saborskoga YouTube kanala na adresi: https://youtube.com/live/0g39qNb_HLk?feature=share