Okrugli stol u organizaciji zastupnice Katarine Peović

dvorana Ivana Mažuranića

Tema okruglog stola: "Poboljšanjem uvjeta rada k održivoj domaćoj tekstilnoj industriji"