Okrugli stol oporbenih klubova zastupnika

dvorana Stjepana Radića, YouTube prijenos

Tema okruglog stola je: "Izmjena izbornog zakonodavstva".

Klub zastupnica Centra i Građansko-liberalnog saveza, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika Fokusa i Reformista, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Radničke fronte, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Možemo!, Klub zastupnika Socijaldemokrati i Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske traže pravovremeno uključivanje prvenstveno stručnjaka, ali i predstavnika oporbe u proces oblikovanja izbornog zakonodavstva, kako bi se izborna utakmica vodila sukladno pravilima definiranima od strane stručnjaka i uz politički konsenzus svih zainteresiranih aktera. Tim povodom organiziraju okrugli stol u Hrvatskom saboru na kojemu će govoriti:

•  prof. dr. sc. Sanja Barić, Katedra za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
•  izv. prof. dr. sc. Goran Čular, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
•  izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, Katedra za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
•  prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Katedra za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
•  prof. dr. sc. Berto Šalaj, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Moderatorica okruglog stola je Nives Miošić-Lisjak.

Prijenos je omogućen putem YouTube kanala Hrvatskoga sabora: https://youtube.com/live/bawenWo824I?feature=share