Okrugli stol Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos

Tema: „Položaj liječnika obiteljske medicine prema mogućem modelu nacrta Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti - problemi i perspektive“.

Na okruglom stolu raspravljat će se o položaju liječnika obiteljske medicine te problemima i perspektivi liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u odnosu na mogući model Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Na raspravu su pozvani predstavnici Ministarstva zdravstva, Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM-a), Hrvatske liječničke komore, Udruge za promicanje prava pacijenata te liječnici obiteljske medicine.

Izravan prijenos putem YouTube kanala Hrvatskog sabora: https://youtu.be/kxPq9v9njPI