Okrugli stol Kluba zastupnika Socijaldemokrati

dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos

Tema: "Koje smo lekcije naučili u pitanju ljudskih prava tijekom Covid krize u Hrvatskoj?“

Izravan prijenos omogućen je putem saborskoga YouTube kanala: https://www.youtube.com/watch?v=vI2Ct4lgj3A