Okrugli stol Kluba zastupnika HDZ-a

dvorana Josipa Šokčevića

Tema: "Rezultati ankete o korištenju energetskih pića među učenicima osnovnih škola na području Varaždinske županije"