Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku organizira za zastupnike i predstavnike Vlade RH te zaposlenike javnozdravstvenu akciju mjerenja arterijskog tlaka i određivanja glukoze u krvi, uz savjete kardiologa i dijabetologa, u povodu obilježavanja 29. rujna - Svjetskog dana srca

Crveni salon/Žuti salon

Na inicijativu Hrvatskog kardiološkog društva, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora u suradnji sa zakladom "Hrvatska kuća srca", Hrvatskom ligom za hipertenziju, Hrvatskim društvom za dijabetes i bolesti metabolizma i Hrvatskim savezom dijabetičkih udruga organizira u Hrvatskome saboru javnozdravstvenu akciju mjerenja arterijskog tlaka i određivanja glukoze u krvi, uz savjete kardiologa i dijabetologa, za sve zainteresirane zastupnike i predstavnike Vlade RH te zaposlenike, u četvrtak, 29. rujna 2023. od 9 do 12 sati u Crvenom i Žutom salonu. 

Svim zainteresiranim omogućit će se i uvid u unutrašnjost srca putem virtualne stvarnosti (VR).

Ovom javnozdravstvenom akcijom želi se potaknuti na bolju osviještenost javnosti o kardiovaskularnim bolestima, koje su i dalje vodeći uzrok smrti i bolničkog liječenja u Republici Hrvatskoj. 

U 9.15 sati predviđene su izjave za medije koje će dati:

- predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.;
- predsjednik Hrvatskog kardioločkog društva akademik Davor Miličić;
- predsjednik Hrvatskog društva za hipertenziju akademik Bojan Jelaković;
- predstojnik Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac i predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog liječničkog zbora prof. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med.