Nastavak 9. sjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je: 

1. ZAUZIMANJE STAJALIŠTA O IZVJEŠĆU MINISTARSTVA FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE O GODIŠNJEM IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2014. GODINU PREMA ESA STANDARDU I PROVOĐENJU FISKALNIH PRAVILA ZA 2014. GODINU;
2. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU;
3. RAZNO