Međuparlamentarna konferencija s temom: “Doprinos nacionalnih parlamenata unaprjeđenju Zajedničke poljoprivredne politike” koja se održava u organizaciji Odbora za poljoprivredu