Konferencija za medije zastupnika Bojana Glavaševića, Sabine Glasovac i Vesne Pusić

dvorana Ivana Kukuljevića

Tema konferencije: „Ugrožena zdravstvena sigurnost žena u Hrvatskoj.“