Konferencija za medije zastupnice Marije Selak Raspudić

dvorana Ivana Kukuljevića

Tema: "Mogu li institucije potaknuti prijavljivanje kaznenog djela spolnog uznemiravanja".