Konferencija za medije Kluba zastupnika Možemo!

dvorana Ivana Kukuljevića

Tema konferencije je: "Klub Možemo! traži ukidanje zastare za kaznena djela spolnog zlostavljanja djece".