Pregled sjednica radnih tijela u 10. sazivu (od 22. srpnja 2020. do 14. ožujka 2024.) i pregled sjednica radnih tijela 21. sjednice (od 15. siječnja do 14. ožujka 2024.)

Od početka 10. saziva Hrvatskoga sabora do njegova raspuštanja, u razdoblju od 22. srpnja 2020. do 14. ožujka 2024. radna tijela su, uključujući Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, održala ukupno 1685 sjednica, od čega 1469 redovnih i 216 tematskih sjednica.

Najaktivnija radna tijela u 10. sazivu bila su: Odbor za zakonodavstvo (135), Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (129), Odbor za poljoprivredu (126) i Odbor za financije i državni proračun (102). Najaktivniji po pitanju tematskih sjednica bili su Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (44) i Odbor za poljoprivredu (41).

Na posljednjoj, 21. sjednici 10. saziva, održanoj u razdoblju od 15. siječnja do 14. ožujka 2024., radna tijela Hrvatskoga sabora odradila su ukupno 106 sjednica, od čega 90 redovnih i 16 tematskih sjednica. U tom razdoblju Odbor za zakonodavstvo održao je ukupno 9 redovnih sjednica, a slijede ga Odbor za financije i državni proračun sa 8 te Odbor za pravosuđe sa 7 održanih redovnih sjednica.

 

Pregled tematskih sjednica u 10. sazivu (od 19. siječnja 2021. do 14. ožujka 2024.)

1. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav (-)

2. Odbor za zakonodavstvo (-)

3. Odbor za europske poslove (4)

 • Predstavljanje Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. (29.6.2021.)
 • Programiranje fondova EU-a u okviru podijeljenog upravljanja za provedbu sigurnosne politike EU-a (30.6.2021.)
 • Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj i Operativni program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za 2021.-2027. (30.6.2021.)
 • Predstavljanje godišnjih izvješća Europskog revizorskog suda za 2022. godinu (9.11.2023.)

4. Odbor za vanjsku politiku (14) 

 • Analiza političkog položaja hrvatskog naroda u BiH i vanjska politika RH prema BiH (7.7. 2021.)
 • Analiza stanja i aktualne političke prilike u Bosni i Hercegovini i susjedstvu RH (3.2.2022.)
 • Političke i sigurnosne prilike u Ukrajini i analiza stanja (zatvorena) (16.2.2022.)
 • Analiza aktualnog stanja u Ukrajini (djelomično zatvorena) (22.2.2022.)
 • Aktualno stanje u Ukrajini (zatvorena) (24.2.2022.)
 • Aktualno stanje u Ukrajini – (Deklaracija - amandmani na tekst Deklaracije)  (25.2.2022.)
 • Procjena učinka sankcija međunarodne zajednice Ruskoj Federaciji na gospodarstvo RH – sukladno Zaključku 16 sjednice – (zatvorena) (8.3.2022.)
 • Procjena učinka sankcija međunarodne zajednice Ruskoj Federaciji na gospodarstvo RH – sukladno Zaključku 16 sjednice – (zatvorena) (21.4.2022.)
 • Pristupanje Republike Hrvatske OECD-u (13.5.2022.)
 • Aktualno političko stanje u Jugoistočnoj Europi s posebnim osvrtom na položaj Hrvata i hrvatske manjine u tim zemljama (19.1.2023.)
 • Uloga hrvatskoga naroda te suradnja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na njezinom euroatlantskom putu (22.3.2023.)
 • Položaj hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori i aktualna situacija u Crnoj Gori uoči predstojećih parlamentarnih izbora (6.6.2023.)
 • Sankcije usmjerene prema Ruskoj Federaciji i Republici Bjelarus (7.2.2024.)
 • Proces pristupanja Republike Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) (28.2.2024.)

5. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost (1)

 • Osnivanje Međunarodnog centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora (OSINT) i transpozicija Direktive EU NIS2 u hrvatski pravni sustav (10.5.2023.)

6. Odbor za obranu (2)

 • Uloga obrambene industrije u funkciji razvoja domaće proizvodnje u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (4.11.2021.)
 • Uvid u stanje i jačanje kapaciteta hrvatske obrambene industrije kao odgovor na krize (17.3.2022.)

7. Odbor za financije i državni proračun (8) 

 • Prezentacija godišnjeg izvještaja Europskog revizorskog suda (4.11.2021.)
 • Trgovanje zaposlenika Hrvatske narodne banke vrijednosnim papirima banaka za čiji je nadzor zadužena Hrvatska narodna banka (27.1.2022.)
 • Podaci Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o predmetnom nadzoru zaposlenika Hrvatske narodne banke vrijednosnim papirima banaka za čiji je nadzor zadužena Hrvatska narodna banka (6.5.2022.)
 • Povećanje cijena inputa u sektoru industrije, s naglaskom na prehrambene proizvode i metaloprerađivačke sirovine (zajednička sa Odborom za gospodarstvo i Odborom za poljoprivredu) (25.5.2022.)
 • Podaci Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o predmetnom nadzoru trgovanja  zaposlenika Hrvatske narodne banke vrijednosnim papirima za čiji je nadzor zadužena Hrvatska narodna banka (3.11.2022.)
 • Teme raspravljene 3.11.2022: 
  I. Godišnje izvješće Europskog revizorskog suda za 2021. godinu;
  II. Prvo revizijsko izvješće Europskog revizorskog suda s temom Komisijinog ocjenjivanja nacionalnih planova oporavka i otpornosti;
  III. Tematsko izvješće Europskog revizorskog suda: Instrumenti za internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća;
  IV. Najava Pregleda Europskog revizorskog suda: Tradicija nasuprot inovaciji – usporedna analiza fondova kohezijske politike i Fonda za oporavak i otpornost 
 • Sinergija i koordinacija kohezijske politike i mehanizma za oporavak i otpornost (28.3.2023.)
 • Predstavljanje godišnjih izvješća Europskog revizorskog suda za 2022. godinu (9.11.2023.)

8. Odbor za gospodarstvo (9)

 • Stanje zaliha energenata u Republici Hrvatskoj (17.3.3022.)
 • Procjena učinka sankcija međunarodne zajednice Ruskoj Federaciji na gospodarstvo Republike Hrvatske (21.4.2022.)
 • Povećanje cijena inputa u sektoru industrije, s naglaskom na prehrambene proizvode i metaloprerađivačke sirovine (zajednička sa Odborom za financije i državni proračun i Odborom za poljoprivredu) (25.5.2022.)
 • Javno saslušanje ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića na temu imenovanja članova uprave INA d.d. s hrvatske strane, planova daljnjeg upravljanja i razvoja INA-e d.d. i planova Vlade Republike Hrvatske u vezi poremećaja na tržištu nafte i plina (31.10.2022.)
 • Godišnje izvješće Europskog revizorskog suda za 2021. godinu, Tematsko izvješće 21/2022, tematsko izvješće 07/2022, Pregled: tradicija nasuprot inovaciji – usporedna analiza fondova kohezijske politike i Fonda za oporavak i otpornost (3.11.2022.)
 • HROTE – izvješće o stanju ugovora s opskrbljivačima električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i kogeneracije (OIEiK) (30.11.2022.)
 • Zapošljavanje strane radne snage (13.7.2023.)
 • Izvješće o problematici kupnje i prodaje plina prema Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (13.7.2023.)
 • Teme raspravljene 9.11.2023.: 
  I. Godišnja izvješća Europskog revizorskog suda za 2022. godinu;
  II. Tematsko izvješće 26/2023: okvir za praćenje uspješnosti mehanizma za oporavak i otpornost: omogućuje praćenje provedbe, ali nije dostatan za sveobuhvatno mjerenje uspješnosti;
  III. Tematsko izvješće 15/2023 „Industrijska politika Europska unija za sektor baterija: potreban je novi strateški poticaj“ (9.11.2023.)

9. Odbor za turizam (-)

10. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (3) 

 • Republika Hrvatska i međunarodne migracije-stanje ljudskih prava i nacionalne sigurnosti (14.7.2021.)
 • Nezakonito odvraćanje (PUSHBACK) migranata koji ilegalno prelaze granicu Republike Hrvatske (13.10.2021.)
 • Provedba nacionalnih politika za uključivanje Roma u Republici Hrvatskoj (24.5.2023.)

11. Odbor za pravosuđe (2)

 • Rad USKOK-a i DORH-a u kontekstu aktualnih događaja i kadrovskih rješenja (9.5.2023.)
 • Agrokor i pravni položaj Republike Hrvatske (22.11.2023.)

12. Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo (3) 

 • Obilježavanje 100. obljetnice mirovinskog osiguranja – Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (18.5.2022.)
 • Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba – 1. listopada (30.9.2022.)
 • Zapošljavanje strane radne snage (13.7.2023.)

13. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (44) 

 • Važnost prevencije dekubitusa (26.11.2020.)
 • Šećerna bolest u Hrvatskoj, prije i tijekom epidemije COVID-19, gdje smo sada (27.1.2021.)
 • Kako se formira cijena lijekova (4.3.2021.)
 • Stanje sestrinstva u Republici Hrvatskoj (5.5.2021.)
 • Predstavljanje Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (30.6.2021.)
 • Položaj liječnika obiteljske medicine prema mogućem modelu iz Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama - mogu li liječnici obiteljske medicine odlučivati o zdravstvenoj sposobnosti vozača (4.11.2021.)
 • Kako normalno živjeti sa šećernom bolesti (25.11.2021.)
 • Epidemija ovisnosti u doba epidemije Covida-19 (2.12.2021.)
 • Djeca s posebnim zdravstvenim potrebama nakon 18. godine – kako unaprijediti njihovu zdravstvenu skrb (21.1.2022.)
 • Onkološka skrb u uvjetima pandemije Covida-19 (3.2.2022.)
 • Pripravnici u zdravstvu (25.2.2022.)
 • Važnost i uloga pedijatrije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (18.3.2022.)
 • Tematska sjednica uoči Dana narcisa (25.3.2022.)
 • Sadašnjost i budućnost obiteljske medicine u Republici Hrvatskoj (8.4.2022.)
 • Sestrinstvo – snaga je u zajedništvu (12.5.2022.)
 • Zdravstvena pismenost u Republici Hrvatskoj (13.5.2022.)
 • Endometrioza u Republici Hrvatskoj – medicinski i javnozdravstveni problem (27.5.2022.)
 • Priziv savjesti (10.6.2022.)
 • Mentalna i emocionalna otpornost u kriznim vremenima (30.09.2022.)
 • Što možemo unaprijediti u palijativnoj skrbi u Republici Hrvatskoj (21.12.2022.)
 • Potrebe i budućnost medicinskih pomagala u Republici Hrvatskoj (25.11.2022.)
 • Prevencija i liječenje u borbi protiv debljine (1.12.2022.)
 • Strateški okvir razvoja mentalnog zdravlja do 2030. (7.12.2022.)
 • Projekt uvođenja staničnih imunoterapija tumora u RH (27.1.2023.)
 • Porast broja transrodne djece i mladih ljudi u RH: mogući uzroci i kliničke posljedice (zajedno s Odborom za obitelj, mlade i sport) (9.2.2023.)
 • Proširenje kompetencija medicinskih sestara/tehničara u transfuzijskom liječenju? (16.2.2023.)
 • Stanje u dječjoj psihijatriji u RH (9.3.2023.)
 • Stanje terapije limfedema u RH (16.3.2023.)
 • Rijetke bolesti u RH (19.4.2023.)
 • Smanjenje šteta kod rizičnih ponašanja povezanih sa zdravljem – drugačija perspektiva u bolesti i zdravlju (4.5.2023.)
 • Hipertenzija – ubojica broj 1 u svijetu i Hrvatskoj (17.5.2023.)
 • Predstavljanje podzakonskih akata vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji (21.6.2023.)
 • Europsko izvješće o drogama za 2022. godinu – trendovi, izazovi i novi razvoji (6.7.2023.)
 • Obilježavanje svjetskog dana vida (12.10.2023.)
 • Uloga optometrije i optometrista u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske (25.10.2023.)
 • Izazovi i mogućnosti unapređenja zdravstvene njege u kući (16.11.2023.)
 • Nedostatni smještajni kapaciteti za djecu u alternativnoj skrbi (1.12.2023.)
 • Medicinsko-laboratorijska djelatnost u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske (1.2.2024.)
 • Važnost sveobuhvatnog genskog profiliranja i genetičkog testiranja u liječenju i prevenciji raka (1.2.2024.)
 • Skrb o osobama s poremećajima u prehrani u Republici Hrvatskoj (8.2.2024.)
 • Logopedska djelatnost u Republici Hrvatskoj    (15.2.2024.)
 • Izazovi edukacijske rehabilitacije - od probira do skrbi (29.2.2024.)
 • Digitalna transformacija zdravstva (7.3.2024.)
 • Razvoj akademskog sporta (13.3.2024.)

14. Odbor za obitelj, mlade i sport (17)

 • Zaštita mentalnog zdravlja djece u okolnostima pandemije (29.6.2021.)
 • Tko se bavi problemima djece u Hrvatskoj – ostvarivanje najboljeg interesa djeteta (28.10.2021.)
 • Demografska revitalizacija Hrvatske (2.2.2022.)
 • Zaštita prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja (9.6.2022.)
 • Stanje u sportskim savezima (7.7.2022.)
 • Mentalno zdravlje djece i mladih (12.7.2022.)
 • Djelovanje savjeta mladih pri jedinicama lokalne (regionalne) samouprave (19.1.2023.)
 • Posvajanje djece iz inozemstva (25.1.2023.)
 • Porast broja transrodne djece i mladih ljudi u RH: mogući uzroci i kliničke posljedice (zajedno s Odborom za zdravstvo i socijalnu politiku) (9.2.2023.)
 • Mladi i rješavanje stambenog pitanja (10.3.2023.)
 • Dostupnost predškolskog odgoja svoj djeci pod jednakim uvjetima (17.5.2023.)
 • Infrastruktura – Trošak ili ulaganje u sportsku zajednicu (1.6.2023.)
 • Sport, mladi i sprječavanje različitih oblika nasilja – interes cijelog društva (28.9.2023.)
 • Nedostatni smještajni kapaciteti za djecu u alternativnoj skrbi (1.12.2023.)
 • Edukacija volontera u sportu (22.2.2024.)
 • Razvoj akademskog sporta (13.3.2024.)

15. Obitelj za Hrvate izvan Republike Hrvatske (9) 

 • Analiza političkog položaja hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini i vanjska politika Hrvatske prema Bosni i Hercegovini (7.7.2021.)
 • Prijedlozi modela za Izborni zakon u FBiH (23.11.2021.)
 • Položaj hrvatske manjine u Crnoj Gori (7.12.2021.)
 • Analiza stanje i aktualne političke prilike u Bosni i Hercegovini i susjedstvu Republike Hrvatske (3.2.2022.)
 • Bosna i Hercegovina kao država potpuno ravnopravnih konstitutivnih naroda, kao i nacionalnih manjina i ostalih građana – niti više niti manje (27.9.2022.)
 • Aktualno političko stanje u Jugoistočnoj Europi s posebnim osvrtom na položaj Hrvata i hrvatske manjine u tim zemljama (19.1.2023.)
 • Uloga hrvatskoga naroda te suradnja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na njezinom euroatlantskom putu (22.3.2023.)
 • Položaj hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori i aktualna situacija u Crnoj Gori uoči predstojećih parlamentarnih izbora (6.6.2023.)
 • Položaj Hrvata Sjeverozapadne Bosne i Hercegovine (28.2.2024.)

16. Odbor za ratne veterane (6)

 • Obilježavanje 30. godina od stradavanja Bogdanovaca i Vukovara u Domovinskom ratu uz prikazivanje dokumentarnog filma „Štafeta smrti“ i i izložbe slika o stradavanju Bogdanovaca (10.11.2021.)
 • Problematika nestalih osoba iz Domovinskog rata (30.11.2021.)
 • Uloga veteranskih centara u Republici Hrvatskoj (21. i 22.9. 2022.)
 • Sjećanje na žrtve u Domovinskom ratu (15.11.2022.)
 • Dan sjećanja na žrtvu Vukovara” (otvaranje izložbe ratnih fotografija pod nazivom ”Povijest krvavih dana Vukovara 1991” i prikazivanje dokumentarnog filma ”Vukovarske stope zagrebačkih dragovoljaca”) (15.11.2023.)
 • Teme raspravljene 14.11.2024.: 
  I. Rješavanje problema zatočenika neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata;
  II. Status civilnih žrtava Domovinskog rata.                                                                                                                                                

17. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo (3)

 • Pojava bespravne gradnje i njezine posljedice na održivo korištenje prostora i zaštitu okoliša (27.4.2022.)
 • Izvješće o provedbi Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije (25.5.2022.)
 • Izvješće o provedbi Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (14.12.2022.)

18. Odbor za zaštitu okoliša i prirode (6) 

 • Klima i klimatske promjene–izazovi i ambicije Republike Hrvatske (9.3.2021.)
 • Sanacija nelegalno eksploatirane troske u tvorničkom krugu bivše Tvornice ferolegura Dalmacija u Dugom Ratu (12.11.2021. i nastavak 2.3.2023.) 
 • Infrastruktura i tehnologija za razvrstavanje otpada u jedinicama lokalne samouprave – primjeri dobre prakse (15.3.2022.)
 • Pojava bespravne gradnje i njezine posljedice na održivo korištenje prostora i zaštita okoliša (27.4.2022.)
 • Klimatsko energetske politike u kontekstu ažuriranja integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. (NECP) (12.10.2023.)
 • Problematika požara u Drava Internacionalu te sličnih događaja na oporabilištima otpada (19.1.2024.)

19. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu (11)

 • Što institucije mogu učiniti da bi spriječile spolno zlostavljanje (12.2.2021.)
 • Aktualno stanje na Sveučilištu u Zagrebu (4.5.2021.)
 • Zaštita mentalnog zdravlja djece u okolnostima pandemije    (29.6.2021.)
 • Deficit kvalificiranih nastavnika u nastavi matematike - izazovi, perspektive, rješenja (6.7.2021.)
 • Izazovi kvalitete doktorskih studija u Republici Hrvatskoj s osvrtom na moguće mehanizme sprječavanja nepravilnosti (11.2.2022.)
 • Inkluzija djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske (30.11.2022.)
 • Digitalne kompetencije visokoškolskih nastavnika (22.2.2023.)
 • Dostupnost predškolskog odgoja svoj djeci pod jednakim uvjetima“ – (zajedno s Odborom za obitelj, mlade i sport) (17.5.2023.)
 • Umjetna inteligencija – izazovi u odgojno-obrazovnom sustavu (6.6.2023.)
 • Hrvatska zaklada za znanost – Izazovi i perspektive u novom strateškom razdoblju (20.6.2023.)
 • Razvoj akademskog sporta (13.3.2024.)

20. Odbor za poljoprivredu (41) 

 • Štete, potrebe i provođenje mjera sanacije na potresom pogođenim poljoprivrednim gospodarstvima na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije (15.1.2021.)
 • Zajednička poljoprivredna politika, Višegodišnji financijski okvir  i europski Plan oporavka (26.1.2021.) 
 • Stanje u sektoru proizvodnje šećera u Republici Hrvatskoj  (24.2.2021.)
 • Položaj žena u ruralnim područjima (3.3.2021.)
 • Štete koje počini divljač na poljoprivrednim usjevima (23.4.2021.)
 • Preporuke Europske komisije za izradu nacionalnog strateškog plana u okviru Zajedničke poljoprivredne politike (28.4.2021).)
 • Inicijativa za donošenje Deklaracije o Alpe Adria području slobodnom od GMO-a (18.6.2021.)
 • Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike RH i Operativni program za ribarstvo i akvakulturu RH za razdoblje 2021.-2027. (30.6.2021.)
 • Proizvodnja i korištenje obnovljivih izvora energije u poljoprivredi (14.7.2021.)
 • Stanje u pčelarstvu u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji, predstavljanje Prijedloga Deklaracije o Alpe Adria Dunav području slobodnom od GMO-a (16.9.2021.)
 • Mogućnosti, perspektive i ograničenja u navodnjavanju poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj i predstavljanje primjera dobrih praksi koje se provode u navodnjavanju u Izraelu (20.10.2021.)
 • Godišnje izvješće Europskog revizorskog suda za 2020. godinu,  pravovremeno i efikasno korištenje sredstava iz Fonda za oporavak i otpornost i prezentacija uloge  i značaja Zajedničke poljoprivredne politike u staroj i novoj financijskoj perspektivi (3.11.2021.)
 • Dugoročna vizija Europske komisije za ruralna područja EU (12.11.2021.)
 • Strategija od polja do stola i kratki  lanci opskrbe hranom (25.11.2021.)
 • Problematika obavljanja poslova javnih ovlasti u veterinarstvu i funkcioniranja Nacionalne veterinarske službe u odnosu na epidemiološku situaciju u okruženju (3.12.2021.)
 • Korištenje drvne sirovine, razminiranje šumskih površina i razvoj biogospodarstva u Republici Hrvatskoj (14.12.2021.)
 • Izvješće Ministarstva poljoprivrede o stajalištima Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara nadležnih za poljoprivredu i ribarstvo (20.1.2022.)
 • Poljoprivreda u kontekstu klimatskih promjena i europskog Zelenog plana (26.1.2022.)
 • Stanje ribljeg fonda u Republici Hrvatskoj i izazovi s kojima se susreće ribarski sektor u kontekstu Zajedničke ribarstvene politike (9.2.2022.)
 • Stanje u sektoru stočarstva u Republici Hrvatskoj i mogućnostima financijskih i drugih potpora (24.2.2022.)
 • Praćenje, zbrinjavanje i korištenje otpada od hrane i uspostava Banke hrane u Republici Hrvatskoj (7.4.2022.)
 • Kratki lanci opskrbe hranom u kontekstu plasmana lokalno proizvedenih proizvoda kroz ponudu ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj (28.4.2022.)
 • Utvrđivanje prijedloga inicijativa Odbora za poljoprivredu o kratkim lancima opskrbe hranom (19.5.2022.)
 • Povećanje cijena inputa u sektoru industrije s naglaskom na prehrambene proizvode i metaloprerađivačke sirovine (zajednička sa Odborom za financije i državni proračun i Odborom za gospodarstvo) (25.5.2022.)
 • Predstavljanje Prijedloga Nacionalnog strateškog plana u okviru ZPP i stajališta Ministarstva poljoprivrede na komentare Europske komisije o Prijedlogu Nacionalnog strateškog plana (29.6.2022.)
 • Kratki lanci opskrbe hranom u kontekstu plasmana lokalno proizvedenih proizvoda kroz ponudu ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj (5.7.2022.)
 • Rasprava o poslovanju i nastavku proizvodnje u Petrokemiji d.d. Kutina (22.9.2022.)
 • Potreba i/ili opravdanosti korištenja sustava protugradne obrane u Republici Hrvatskoj i načini prevencije šteta na poljoprivrednim usjevima i poljoprivrednim gospodarstvima koje su prouzročene prirodnim nepogodama (6.10.2022.)
 • Izazovi koje pred europske poljoprivrednike stavljaju nova Zajednička poljoprivredna politika, europski Zeleni plan, posljedice pandemije COVID-19, energetska kriza i rastuća inflacija (18.10.2022.)
 • Položaj žena u šumarstvu (8.3.2023.)
 • Stanje u sektoru pčelarstva u Republici Hrvatskoj (16.3.2023.)
 • Pravilnik za određivanje područja s prirodnim i ostalim ograničenjima (17.3.2023.)
 • Nepošteno postupanje osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj prema poljoprivrednim proizvođačima (24.5.2023.)
 • Izazovi i mogućnosti obrazovanja za potrebe sektora poljoprivrede, šumarstva i veterinarstva u Republici Hrvatskoj (16.6.2023.)
 • Članstvo Republike Hrvatske u EU s aspekta korištenja instrumenata iz Zajedničke poljoprivredne politike – povodom desete obljetnice pristupanja RH EU (28.6.2023.)
 • Pojava afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj i mjerama koje se poduzimaju za njeno suzbijanje (22.7.2023.)
 • Ponovno pokretanje proizvodnje u tvrtki Petrokemija d.d. tvornica umjetnih gnojiva (22.9.2023.)
 • Perspektiva uzgoja i prerade rajčice u Istri, s osvrtom na suradnju prehrambene industrije s poljoprivrednicima (16.11.2023.)
 • Utjecaj klimatske politike Europske unije na strateško planiranje u poljoprivredi i šumarstvu (29.11.2023.)
 • Predstavljanje glavnih smjernica Zajedničke poljoprivredne politike vezanih uz održivu poljoprivredu, doprinos sektora pčelarstva proizvodnji hrane i perspektive razvoja ekološke poljoprivrede (24.1.2024.)
 • Izazovi visokoškolskog obrazovanja za potrebe sektora poljoprivrede, šumarstva i veterinarstva (23.2.2024.)

21. Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije (5) 

 • Predstavljanje Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. godine (29.6.2021.)
 • Predstavljanje Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. godine (30. 6. 2021.)
 • Predstavljanje Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. te prekograničnih i transnacionalnih programa (30.6.2021.)
 • Rezolucija Europskog parlamenta o otocima i kohezijskoj politici: trenutačno stanje i budući izazovi“ (6.12.2022.)
 • Teme raspravljene 9.11.2024: 
  I. Godišnja izvješća Europskog revizorskog suda za 2022. godinu;
  II. Tematsko izvješće 26/2023: okvir za praćenje uspješnosti mehanizma za oporavak i otpornost: omogućuje praćenje provedbe, ali nije dostatan za sveobuhvatno mjerenje uspješnosti;
  III. Tematsko izvješće 15/2023 „Industrijska politika Europska unija za sektor baterija: potreban je novi strateški poticaj“ (9.11.2023.).

22. Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu (2) 

 • Pojava bespravne gradnje i njezine posljedice na održivo korištenje prostora i zaštitu okoliša (27.4.2022.)
 • Stanje sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima i planirani investicijski projekti u željezničku infrastrukturu (30.11.2022.)

23. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove (-)

24. Odbor za predstavke i pritužbe (1) 

 • Modaliteti unapređenja rada Odbora za predstavke i pritužbe (30.3.2023.)

25. Odbor za međuparlamentarnu suradnju (-)

26. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije (3)

 • Što institucije mogu učiniti da bi spriječile spolno zlostavljanje (12.2.2021.) 
 • Ususret predstojećim izmjenama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima - odnos diskografa i izvođača (15.6.2021.)
 • Pozicija medija s naglaskom na zaštitu novinarskih autorskih prava u kontekstu novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (18.6.2021.)

27. Odbor za ravnopravnost spolova (17) 

 • Porast nasilja u obitelji u vrijeme korona-krize (24.11.2020.)
 • Prevencija i suzbijanje seksizma (26.11.2020.)
 • Što institucije mogu učiniti da bi se spriječile spolno uznemiravanje? (12.2.2021.)
 • Predstavljanje rezultata istraživanja o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj (2.6.2021.)
 • Predstavljanje rezultata analize Svjetske banke: Žene u Hrvatskoj i pandemija COVID-19 (16.6.2021.)
 • Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (22.9.2021.)
 • Obilježavanje 30-godišnjice pada Vukovara i Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje (10.11.2021.)
 • Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25.11.2021.)
 • Položaj, potrebe i tretman ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj (28.4.2022.)
 • Mentalno zdravlje djece i mladih (12.7.2022.)
 • Femicid – Tematska sjednica u povodu obilježavanja 22. rujna – Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (22.9.2022.)
 • Djelotvornost uvjetnog kažnjavanja počinitelja obiteljskog nasilja – Tematska sjednica u povodu 25. studenog – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (24.11.2022.)
 • Kako unaprijediti radna prava žena (8.3.2023.)
 • Diskriminacija i nasilje nad osobama starije životne dobi (27.4.2023.)
 • Kako ostvariti bolju međuresornu suradnju u borbi protiv nasilja u obitelji i nasilja nad ženama (16.6.2023.)
 • Pregled do sada učinjenog i nužnih koraka za osiguranje adekvatne zaštite   ženama žrtvama nasilja (22.9.2023.)
 • Prijepori oko uvođenja femicida u Kazneni zakon (17.11.2023.)

28. Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (2)

 • Popis stanovništva u Republici Hrvatskoj 2021. godine (9.12.2020.)
 • Izmjene Zakona o elektroničkim komunikacijama i Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta (19.5.2022.)

29. Mandatno-imunitetno povjerenstvo (-)

30. Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (3)

 • Primjena načela djelovanja kroz aktualnu sudsku praksu i njihova implementacija u zakonski okvir (2.3.2021.)
 • Korupcijski rizici u znanosti i visokom obrazovanju (9.11.2021.)
 • Položaj prijavitelja nepravilnosti (zviždača) u Republici Hrvatskoj: ocjena stanje, izazovi i rješenja (1.3.2022.)

 

Broj sjednica radnih tijela - 15.1. do 14.3.2024. (21.sjednica) + cijeli 10. saziv

  Radna tijela  Redovne sjednice   21. sjednica Tematske sjednice 21. sjednica UKUPNO 21. sjednica Redovne sjednice 10.saziv Tematske sjednice 10. saziv SVE SJEDNICE UKUPNO  10. SAZIV
1. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav  6 0 6 70 0 70
2. Odbor za zakonodavstvo  9 0 9 135 0 135
3. Odbor za europske poslove  7 0 7 79 4 83
4. Odbor za vanjsku politiku  2 2 4 35 14 49
5. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost  3 0 3 66 1 67
6. Odbor za obranu  5 0 5 42 2 44
7. Odbor za financije i državni proračun  8 0 8 94 8 102
8. Odbor za gospodarstvo  2 0 2 70 9 79
9. Odbor za turizam  0 0 0 11 0 11
10. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina  3 0 3 32 3 35
11. Odbor za pravosuđe  7 0 7 78 2 80
12. Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo  5 0 5 48 3 51
13. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku  3 7 10 85 44 129
14. Odbor za obitelj, mlade i sport  4 2 6 49 17 66
15. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske  1 1 2 18 9 27
16. Odbor za ratne veterane  0 0 0 18 6 24
17. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo  0 0 0 21 3 24
18. Odbor za zaštitu okoliša i prirode  3 1 4 55 6 61
19. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu  6 1 7 69 11 80
20. Odbor za poljoprivredu  6 2 8 85 41 126
21. Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije  0 0 0 32 5 37
22. Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu  2 0 2 48 2 50
23. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove  2 0 2 48 0 48
24. Odbor za predstavke i pritužbe  1 0 1 9 1 10
25. Odbor za međuparlamentarnu suradnju  0 0 0 5 0 5
26. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije  1 0 1 47 3 50
27. Odbor za ravnopravnost spolova  1 0 1 24 17 41
28. Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  1 0 1 27 2 29
29. Mandatno-imunitetno povjerenstvo  2 0 2 41 0 41
  UKUPNO  90 16 106 1441 213 1654
    Redovne sjednice 21. sjednica Tematske sjednice 21. sjednica UKUPNO 21. sjednica Redovne sjednice 10.saziv Tematske sjednice 10. saziv SVE SJEDNICE UKUPNO
10. SAZIV
30.  Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije 0 0 0 28 3 31