Pregled rada Hrvatskoga sabora u 10. sazivu – od 15. siječnja do 14. ožujka 2024.

Hrvatski sabor je u razdoblju od 15. siječnja  do 14. ožujka 2024. godine održao jednu, 21. sjednicu, u trajanju od 31 dana, na kojoj su raspravljene 93 točke dnevnoga reda.

U tom razdoblju doneseno je 43 zakona, od kojih je 11 usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije. Po redovnom postupku donesena su 35 zakona, a po hitnom postupku njih 8. Osim toga, doneseno, prihvaćeno ili primljeno na znanje je: 27 odluka, 10 izvješća te po jedan plan, mišljenje i strategija.

Tijekom plenarnih rasprava zastupnici su se za riječ javili više od 3560 puta, najviše za repliku i povredu poslovnika, a zastupnicima je izrečeno više od 860 stegovnih mjera.

Prema obrađenim podacima, zastupnici su Vladi tijekom Aktualnog prijepodneva postavili 38 pitanja.

 

Pregled rada 10. saziv – 21. sjednica

Aktivnost zastupnika po govorniku/abecedni popis – 21. sjednica

 

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 10. sazivu – od 22. srpnja 2020. do 14. ožujka 2024.

U 10. sazivu, koji je započeo 22. srpnja 2020. pa do 14. ožujka 2024., Hrvatski sabor održao je ukupno 21 sjednicu (16 redovnih i 5 izvanrednih), a na kojima je raspravljeno 1311 točaka dnevnog reda.

Rasprave su u tom razdoblju završile donošenjem 500 zakona, od kojih su 162 usklađena sa zakonodavstvom Europske unije. Po hitnom postupku donesena su 182 zakona, dok su 22 prijedloga zakona odbijena.

Među donesenim, prihvaćenim i aktima primljenima na znanje u tom razdoblju su: 641 odluka, 280 izvješća, po 11 strategija i mišljenja, 8 planova, 4 državna proračuna i 7 izmjena državnog proračuna, po 4 zaključka i programa, 3 deklaracije te po jedan poslovnik i rezolucija.  

Zastupnici su Vladi postavili ukupno 1894 pitanja, od kojih 589 tijekom Aktualnog prijepodneva, i 1305 u pisanom obliku.

Zastupnici su se u protekle 4 godine za riječ javili više od 68000 puta, najviše za repliku i odgovor na repliku.

U skladu s Poslovnikom zastupnicima je ukupno izrečeno više od 8000 stegovnih mjera.

 

Pregled rada 10. saziv ukupno (točke dnevnog reda, zakoni, ostali akti, zastupnička pitanja, aktivnost na sjednicama, stegovne mjere...)

Zakonodavna aktivnost 10. saziv ukupno

Aktivnost zastupnika po govorniku/abecedni popis – 10. saziv ukupno

Zastupnička pitanja poimenično/abecedni popis zastupnika – 10. saziv ukupno

Zastupnička pitanja po strankama – 10. saziv ukupno

Stegovne mjere po sjednicama – 10. saziv ukupno

Stegovne mjere po strankama – 10. saziv ukupno