Rad Službe za građane od 1. siječnja 2020. do 18. svibnja 2020.

Posjeti Hrvatskome saboru

U razdoblju od 1. siječnja do 18. svibnja 2020., Hrvatski sabor je posjetilo, razgledalo i  poslušalo predavanje o Saboru 3.818 osoba u 80 organiziranih skupina, a njih 2.142 prisustvovalo je i nekoj od plenarnih sjednica. 

Najveći broj posjetitelja bili su učenici srednjih škola (1.793) koji su posjetili Sabor u 34 organizirane skupine. Slijede učenici osnovnih škola (1.101) koji su posjetili Sabor u 20 organiziranih skupina te studenti hrvatskih i inozemnih sveučilišta (209) u 4 organizirane skupine.

Isto tako, Hrvatski sabor posjetili su članovi različitih udruga građana, građani pojedinci te izaslanstva u radnim i službenim posjetima Hrvatskoj, Hrvatskome saboru i njegovim dužnosnicima, radnim tijelima, te klubovima zastupnika. Takvih posjetitelja bilo je sveukupno 262 u 9 organiziranih skupina. 

Protokolarni dužnosnički posjeti obuhvatili su 100 osobe u 5 organiziranih skupina. Stranih posjetitelja bilo je ukupno 353 u 8 organiziranih skupina, koji su posjećivali Hrvatski sabor kako u cilju edukacije, ponajviše strani učenici i studenti na studijskom boravku u Republici Hrvatskoj, tako i druge kategorije stranih državljana u pojedinačnim ili grupnim posjetima Hrvatskome saboru.

Nakon uvođenja epidemioloških mjera uslijed epidemije koronavirusa u Hrvatskome saboru, zaključcima predsjedništva Hrvatskoga sabora 13. ožujka 2020. obustavljeni su svi posjeti organiziranih skupina posjetitelja Hrvatskome saboru da bi od 17. ožujka 2020. bili obustavljeni i svi pojedinačni posjeti Saboru.   

Neposredna komunikacija s građanima

Osim poslova na organizaciji posjeta Hrvatskome saboru, Služba radi i na intenziviranju neposredne komunikacije sa građanima. Najveći dio neposredne komunikacije odvija se putem telefona i elektroničke pošte. Ovisno o sadržaju pitanja, Služba ili samostalno odgovara na upit ili posreduje između građana i zastupnika ili radnog tijela Hrvatskoga sabora.  

U ovom izvještajnom razdoblju, Službi za građane obratilo se ukupno 363 građana, čija obraćanja možemo razvrstati u dvije kategorije: upita te komentara, pritužbi, prijedloga i sugestija.  Iz prve kategorije - upita, zaprimljeno je ukupno 115 pitanja. Dio tih obraćanja građana odnosi se na upite zastupnicima koje Služba samo administrira odnosno prosljeđuje zastupnicima, bez povratne informacije je li građanima odgovoreno i takvih je upita bilo 43. Ostali upiti, njih 72, odnose se na pitanja građana Službi putem e-pošte. 

U drugoj kategoriji - komentara, pritužbi, prijedloga i sugestija, upućenih putem e-pošte gradjani@sabor.hr, bilo je ukupno 248 podnesaka. 

Edukativni programi

Uz kontinuirani rad na posjetima Hrvatskome saboru i komunikaciji sa građanima, Služba za građane je tijekom izvještajnog razdoblja pripremala nekoliko tematskih edukativnih programa, koji nisu mogli biti održani zbog uvođenja epidemioloških mjera u Hrvatskome saboru, ali i u svim obrazovnim institucijama – školama u Hrvatskoj. 

Tako nije održana niti 8. simulirana sjednica učenika srednjih škola čije je održavanje bilo planirano za 30. ožujka 2020. u Sabornici Hrvatskoga sabora. Za sudjelovanje na simuliranoj sjednici prijavilo se 57 škola diljem Republike Hrvatske čiji su učenici, njih 152 trebali raspravljati na temu Zakona o zaštiti životinja. Sjednica će se održati u istom formatu sljedeće nastavne godine 2020./2021., na proljeće.  

 

Statistički pregled posjeta od 1. siječnja do 18. svibnja 2020.