Pregled sjednica radnih tijela u 9. sazivu - od 14. listopada 2016. do 14. prosinca 2018.

Od početka 9. saziva do zaključenja plenarne godine, u razdoblju od 14. listopada 2016. do 14. prosinca 2018., radna tijela Hrvatskoga sabora održala su ukupno 1027 sjednica, od čega 897 redovnih i rekordnih 130 tematskih sjednica. Najaktivnija radna tijela u 9. sazivu bila su: Odbor za zakonodavstvo (81), Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (62), Odbor za financije i državni proračun (61) te Odbor za poljoprivredu (57).

Po pitanju tematskih sjednica najaktivnija radna tijela u 9. sazivu bila su: Odbor za poljoprivredu (23) i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (22).

Tijekom jesenskog zasjedanja u 2018. godini vrlo intenzivan rad zabilježen je u Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku s 25 redovnih i čak 15 tematskih sjednica, Odboru za zakonodavstvo s 14 redovnih sjednica, te u Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odboru za zaštitu okoliša i prirode s po 10 redovnih sjednica.

  Radna tijela  Redovne sjednice                    9. saziv Redovne sjednice                  19.9.-14.12.2018. Tematske sjednice                  9. saziv Tematske sjednice 19.9.-14.12.2018. SJEDNICE UKUPNO                9. SAZIV
1. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav  45 10 2 0 47
2. Odbor za zakonodavstvo  81 14 0 0 81
3. Odbor za europske poslove  31 5 7 0 38
4. Odbor za vanjsku politiku  37 4 2 0 39
5. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost  39 5 7 1 46
6. Odbor za obranu  19 3 3 2 22
7. Odbor za financije i državni proračun  56 9 5 0 61
8. Povjerenstvo za fiskalnu politiku  14 3 0 0 14
9. Odbor za gospodarstvo  39 6 3 0 42
10. Odbor za turizam  8 3 3 0 11
11. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina  24 4 4 1 28
12. Odbor za pravosuđe  43 4 1 0 44
13. Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo  33 5 8 0 41
14. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku  40 25 22 15 62
15. Odbor za obitelj, mlade i sport  26 4 2 0 28
16. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske  21 6 4 0 25
17. Odbor za ratne veterane  14 3 0 0 14
18. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo  25 4 0 0 25
19. Odbor za zaštitu okoliša i prirode  32 10 7 1 39
20. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu  41 7 4 1 45
21. Odbor za poljoprivredu  34 8 23 1 57
22. Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije  19 6 5 1 24
23. Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu  32 7 4 0 36
24. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove  33 4 0 0 33
25. Odbor za predstavke i pritužbe  5 0 0 0 5
26. Odbor za međuparlamentarnu suradnju  4 0 0 0 4
27. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije  23 3 1 0 24
28. Odbor za ravnopravnost spolova  15 0 10 2 25
29. Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  19 3 3 0 22
30. Mandatno-imunitetno povjerenstvo  45 5 0 0 45
  UKUPNO  897 170 130 25 1027


Pregled tematskih sjednica u 9. sazivu

1.   Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav 

 • Prijedlozi za unaprjeđenje normativnog okvira izbornog sustava za izbor zastupnika u Hrvatski sabor 
 • Rasprava o razumnom ustavnom roku za predlaganje i odlučivanje o povjerenju novim ministrima u Vladi RH 

2.   Odbor za europske poslove 

 • Javno zdravstvo i sigurnost hrane u EU
 • CETA
 • Izvješće EK o preispitivanju makroekonomskih neravnoteža za 2017.
 • Zajednička trgovinska politika EU-a
 • Pet scenarija za Budućnost EU-a;
 • Strategija uvođenja eura
 • Strategija proširenja EU-a

3.   Odbor za vanjsku politiku 

 • Predstavljanje Stalne strukturirane suradnje u području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije (PESCO)
 • Strategija proširenja Europske unije u svjetlu hrvatske vanjske politike

4.   Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost 

 • Funkcionalna reorganizacija Ministarstva unutarnjih poslova RH
 • Stanje na požarištima u priobalju
 • Informacijske operacije u funkciji slabljenja međunarodnog položaja RH - rasprava o izvješću Sigurnosno - obavještajne agencije i Vojne sigurnosno - obavještajne agencije
 • Agrokor - eventualno ugrožavanje gospodarskih interesa RH
 • Stanje u Agrokoru i eventualna ugroženost nacionalne sigurnosti u RH 
 • Uskraćivanje međunarodne zaštite u RH
 • Informacija o narušavanju sustava nacionalne sigurnosti konstruiranjem informacija, eventualnom kompromitacijom mjera tajnog prikupljanja podataka i zlouporabama ovlasti

5.   Odbor za obranu 

 • Stanje u obrambenom resoru i planovi za 2019. godinu
 • Informacija o procesu sklapanja Ugovora između Republike Hrvatske u Države Izrael o opremanju oružanih snaga Republike Hrvatske višenamjenskim borbenim avionom

6.   Odbor za financije i državni proračun 

 • Izvješće EK za 2017. s detaljnim preispitivanjem o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža 
 • Sumnje u nezakonit način promjena kamatnih stopa u kreditima koje su kreditne institucije s potrošačima ugovorile prije siječnja 2013. Uz osvrt na određivanje kamatnih stopa u konvertiranim CHF kreditima  
 • Strategija za uvođenje eura  kao službene valute u Republici Hrvatskoj 
 • Predstavljanje objedinjenog izvješća o koordiniranoj reviziji zajedničke pomoći za potporu projektima u europskim regijama (JASPERS) 
 • Predstavljanje nacionalnog programa reformi 2018. i programa Konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2018.- 2021. 

7.   Odbor za gospodarstvo 

 • 25. sjednica - Agrokor
 • 28. sjednica - Agrokor
 • 34. sjednica - Agrokor

8.   Odbor za turizam 

 • Rasprava o najavljenom povećanju stope PDV-a u sektoru ugostiteljstva 
 • Potencijali i ograničenja seoskog turizma u RH
 • Rasprava o Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. s posebnim osvrtom na enormno povećanje boravišne pristojbe za nautičare

9.   Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 

 • Status i prava transrodnih osoba u Republici Hrvatskoj
 • Rasprava o Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji-Istambulskoj konvenciji
 • Rasprava o provedbi preporuka iz Izvješća pučke pravobraniteljice 
 • Rasprava o stanju migracija i međunarodne zaštite migranata u RH

10.   Odbor za pravosuđe 

 • Sumnje u nezakonit način promjena kamatnih stopa u kreditima koje su kreditne institucije s potrošačima ugovorile prije 1. siječnja 2013. godine uz osvrt na određivanje kamatnih stopa u konvertiranim  CHF kreditima 

11.   Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo 

 • Provedba Zakona o zaštiti na radu 
 • Utjecaj mjera aktivne politike zapošljavanja na zapošljivost i život mladih u RH
 • Biti radnik u RH - zadovoljstvo, privilegija ili kazna?! 
 • Rad nedjeljom - zabraniti ili platiti?!
 • Diskriminira li Vlada RH javne službe?
 • Dostojanstven posao i dostojanstvena plaća, ključni elementi borbe protiv iseljavanja iz RH
 • Ugradnja dizala u višestambene zgrade u kojima stanuju slabije pokretne osobe – umirovljenici, osobe s invaliditetom, trudnice i obitelji s malom djecom 
 • Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova

12.   Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku 

 • Sigurnost hrane i potreba prilagodbe zakonskog okvira za kontrolu hrane na tržištu Republike Hrvatske
 • Obilježavanje 10. godišnjice usvajanja UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom
 • Javno zdravstvo i sigurnost hrane u Europskoj uniji
 • Predstavljanje nacionalnog projekta „Živjeti zdravo“ sufinanciranog sredstvima europskog socijalnog fonda
 • Utjecaj manjka liječnika na perspektivu funkcionalne održivosti hrvatskog zdravstvenog sustava
 • Bacanje i doniranje hrane
 • Financijski dugovi i obveze u hrvatskom zdravstvu
 • Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 • Budućnost javnog zdravstva unutar novih zakonskih rješenja
 • Predstavljanje nacrta Nacionalne strategije za prevenciju i kontrolu virusnih hepatitisa
 • Nacionalni program prevencije i liječenja moždanog udara
 • Položaj medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj
 • Posebno skupi lijekovi – naše potrebe i naša realnost
 • Sigurnost djece na Internetu
 • Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti
 • Položaj medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj
 • Koliko je ugroženo zdravlje stanovnika u Slavonskom Brodu? 
 • Predstavljanje europskog Izvješća o drogama za 2018. 
 • Prepreke u posvajanju djece u Hrvatskoj – Je li ih moguće premostiti?
 • Utjecaj odlagališta otpada i županijskih centara za gospodarenje otpadom
 • na zdravlje stanovnika
 • Dječja i adolescentna psihijatrija u Republici Hrvatskoj – gdje smo sada?
 • Želimo li u Hrvatskoj liječiti oboljele od šećerne bolesti? 

13.   Odbor za obitelj, mlade i sport 

 • Djeca bez pratnje
 • Sprječavanje i borba protiv pedofilije

14.   Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske 

 • Hrvatska manjina u Srbiji: položaj i perspektive
 • Bosna i Hercegovina, položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini i europski put Bosne i Hercegovine
 • Uključenje hrvatske dijaspore u društveni i gospodarski život Republike Hrvatske
 • Održivi ostanak i povratak hrvatskih prognanika i izbjeglica u Bosni i Hercegovini s posebnim naglaskom na entitet Republika Srpska

15.   Odbor za zaštitu okoliša i prirode 

 • Prezentacija Nacrta prijedloga plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2016.-2022.                    
 • Izvješće o kvaliteti zraka na području Slavonskog Broda i informaciji o planiranoj modernizaciji postrojenja rafinerije Brod, postrojenja Rafinerije Brod, planiranim i poduzetim aktivnostima i mjerama u svezi onečišćenja zraka na području Slavonskog Broda te zdravstvenim pokazateljima utjecaja okoliša na zdravlje ljudi na području Slavonskog Broda                     
 • Bacanje i doniranje hrane (zajednička s Odborom za zdravstvo i socijalnu politiku i Odborom za gospodarstvo)                        
 • Stanje i kvaliteta vode za piće te izvori onečišćenja voda na području RH    
 • Izvješće o kvaliteti zraka i vode na području Slavonskog Broda i informaciji o planiranoj modernizaciji postrojenja Rafinerije Brod, planiranim i poduzetim aktivnostima i mjerama u svezi onečišćenja zraka i vode na području Slavonskog Broda te zdravstvenim pokazateljima utjecaja okoliša na zdravlje ljudi na području Slavonskog Broda                        
 • Upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje štetnih posljedica na području RH
 • Gospodarenje otpadom u RH                           

16.   Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu 

 • Kriza odgojne funkcije škole: kakav odgoj želimo; 
 • Tijek priprema za eksperimentalnu provedbu kurikularne reforme 
 • Uloga, položaj i status učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama 
 • Hrvatska kulturna baština u kontekstu europske kulturne baštine

17.   Odbor za poljoprivredu 

 • Sigurnost hrane i potreba prilagodbe zakonskog okvira za kontrolu hrane na tržištu Republike Hrvatske
 • Izvješće Ministarstva poljoprivrede o sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo održanom 12. i 13. prosinca 2016.
 • Pojava bolesti zlatne žutice vinove loze u vinogradarskim regijama i podregijama u Republici Hrvatskoj
 • Javno zdravstvo i sigurnost hrane u Europskoj uniji
 • Žene i njihova uloga u  ruralnim područjima 
 • Bacanje i doniranje hrane
 • Genetski modificirana hrana i stavovi koje Republike Hrvatska zastupa pred tijelima Europske unije
 • Regionalni razvoj i očuvanje ruralnih područja u Republici Hrvatskoj- predstavljanje Projekta Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem
 • Poljoprivredna proizvodnja i elementarne nepogode
 • Bolest zlatne žutice vinove loze u vinogradarskim regijama i podregijama u Republici Hrvatskoj 
 • Vrednovanje učinaka provedbe Pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima te razmjera utjecaja protumjera zemalja u okruženju na hrvatsko gospodarstvo i poljoprivredu
 • Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u Republici Hrvatskoj
 • Upravljanje vodama i financiranje vodnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj
 • Inicijativa za pokretanje komasacija
 • Predstavljanje Interpretativne komunikacija Europske komisije o stjecanju poljoprivrednog zemljišta i pravu Europske unije
 • Potencijali i ograničenja razvoja seoskog turizma u Republici Hrvatskoj
 • Provedba Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.
 • Utjecaj štetnih organizama i klimatskih promjena na šumske sastojine
 • Provedba Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
 • Održivo korištenje biomase 
 • Upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje štetnih posljedica na području Republike Hrvatske
 • Zakonska regulativa u području na šumi baziranih industrija
 • Izvješće Ministarstva poljoprivrede o sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo  održanom 15. listopada 2018.

18.   Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije 

 • Regionalni razvoj i očuvanje ruralnih područja u Republici Hrvatskoj i predstavljanje Projekta Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem
 • Predstavljanje Objedinjenog izvješća o koordiniranoj reviziji Zajedničke pomoći za potporu u projektima u Europskim regijama (JASPERS)'' – zajednička tematska s Odborom za financije i državni proračun i s Odborom za pomorstvo, promet i infrastrukturu
 • Prevladavanje razvojnih ograničenja brdsko - planinskih područja i ravnomjerni razvoj Republike Hrvatske
 • Iskorištenost sredstava iz fondova Europske unije: prijedlozi za poboljšanje efikasnosti
 • Razvoj potpomognutih i brdsko-planinskih područja

19.   Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu 

 • Predstavljanje objedinjenog izvješća o koordiniranoj reviziji zajedničke pomoći za potporu projektima u Europskim regijama (Jaspers); 
 • Davanje u koncesiju putničke luke Gaženica u Zadru;
 • Upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje štetnih posljedica na području Republike Hrvatske;
 • Stanje sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima i planirani investicijski projekti u željezničku infrastrukturu

20.   Odbor za informiranje, informatizaciju i medije 

 • Prijetnje novinarima i ugroza slobode medija

21.   Odbor za ravnopravnost spolova 

 • Suzbijanje nasilja u partnerskim vezama
 • Podrška ravnopravnosti spolova
 • Važnost ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
 • Ravnopravno roditeljstvo
 • Položaj žena s invaliditetom u Republici Hrvatskoj
 • Femicid – ubojstva žena
 • Aktivnosti i mogućnosti za jačanje kapaciteta Nacionalnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama
 • Zajednička tematska sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbora za ravnopravnost spolova u povodu obilježavanja 15. veljače – Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti 
 • Nasilje nad ženama s invaliditetom – specifičnosti i mogućnosti suzbijanja
 • Suzbijanje problema trgovanja ženama

22.   Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 

 • Upravljanje državnom imovinom
 • Lokalni porezi – porezi na nekretnine
 • Kakav je Zakon o brdsko-planinskim područjima potreban Republici Hrvatskoj