Pregled sjednica radnih tijela od 14. listopada 2016. do 12. srpnja 2019.

Od početka 9. saziva do zaključenja plenarne godine, u razdoblju od 14. listopada 2016. do 12. srpnja 2019., radna tijela Hrvatskoga sabora održala su ukupno 1238 sjednica, od čega 1077 redovnih i 186 tematskih. Najaktivnija radna tijela u 9. sazivu bila su: Odbor za zakonodavstvo (105), Odbor za financije i državni proračun (76), Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (72) i Odbor za poljoprivredu (72).Po pitanju tematskih sjednica najaktivnija radna tijela u 9. sazivu bila su: Odbor za poljoprivredu (29) i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (26).

 

Radna tijela

Redovne sjednice
9. saziv

Redovne sjednice
15.1.-12.7.2019.

Tematske sjednice
9. saziv

Tematske sjednice
15.1.-12.7.2019.

SJEDNICE UKUPNO
9. SAZIV

1.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

55

10

2

0

57

2.

Odbor za zakonodavstvo

105

24

0

0

105

3.

Odbor za europske poslove

50

11

8

1

50

4.

Odbor za vanjsku politiku

40

7

6

0

46

5.

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

52

13

8

1

60

6.

Odbor za obranu

23

4

3

0

26

7.

Odbor za financije i državni proračun

71

15

5

0

76

8.

Povjerenstvo za fiskalnu politiku

14

0

0

0

14

9.

Odbor za gospodarstvo

49

7

3

0

52

10.

Odbor za turizam

10

2

3

0

13

11.

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

26

4

6

0

32

12.

Odbor za pravosuđe

50

7

1

0

51

13.

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

39

6

8

0

47

14.

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

46

7

26

4

72

15.

Odbor za obitelj, mlade i sport

31

5

4

2

35

16.

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

22

2

5

0

27

17.

Odbor za ratne veterane

15

2

1

0

16

18.

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

30

5

0

0

30

19.

Odbor za zaštitu okoliša i prirode

39

8

12

4

51

20.

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

48

7

5

1

53

21.

Odbor za poljoprivredu

43

9

29

6

72

22.

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

23

4

5

0

28

23.

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

37

5

5

1

42

24.

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

33

7

0

0

33

25.

Odbor za predstavke i pritužbe

6

1

0

0

6

26.

Odbor za međuparlamentarnu suradnju

5

1

0

0

5

27.

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

27

4

1

0

28

28.

Odbor za ravnopravnost spolova

16

1

11

1

27

29.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

22

3

4

1

26

30.

Mandatno-imunitetno povjerenstvo

50

5

0

0

50

 

UKUPNO

1077

186

161

22

1238

 

Pregled tematskih sjednica u 9. sazivu

Napomena: U kurzivu su iskazane tematske sjednice održane u razdoblju od 15. siječnja 2019. do 12. srpnja 2019.

1.   Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav 
•    Prijedlozi za unaprjeđenje normativnog okvira izbornog sustava za izbor zastupnika u Hrvatski sabor 
•    Rasprava o razumnom ustavnom roku za predlaganje i odlučivanje o povjerenju novim ministrima u Vladi RH 
 
2.   Odbor za europske poslove 
•    Javno zdravstvo i sigurnost hrane u EU
•    CETA
•    Izvješće EK o preispitivanju makroekonomskih neravnoteža za 2017.
•    Zajednička trgovinska politika EU-a
•    Pet scenarija za Budućnost EU-a;
•    Strategija uvođenja eura
•    Strategija proširenja EU-a
•    Predstavljanje rezultata projekta Odredište EU: Budućnost mladih u Hrvatskoj

3.   Odbor za vanjsku politiku 
•     Analiza stanja u Bosni i Hercegovini i odnosi s Republikom Hrvatskom
•    CETA 
•    Zajednička trgovinska politika Europske unije 
•    Izvješće Europske komisije za Hrvatsku za 2017. s detaljnim preispitivanjem o sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža
•    Predstavljanje Stalne strukturirane suradnje u području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije (PESCO)
•    Strategija proširenja Europske unije u svjetlu hrvatske vanjske politike

4.   Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost 
•    Funkcionalna reorganizacija Ministarstva unutarnjih poslova RH
•    Stanje na požarištima u priobalju
•    Informacijske operacije u funkciji slabljenja međunarodnog položaja RH - rasprava o izvješću Sigurnosno - obavještajne agencije i Vojne sigurnosno - obavještajne agencije
•    Agrokor - eventualno ugrožavanje gospodarskih interesa RH
•    Stanje u Agrokoru i eventualna ugroženost nacionalne sigurnosti u RH 
•    Uskraćivanje međunarodne zaštite u RH
•    Informacija o narušavanju sustava nacionalne sigurnosti konstruiranjem informacija, eventualnom kompromitacijom mjera tajnog prikupljanja podataka i zlouporabama ovlasti
•    Proglašenje 21. listopada Nacionalnim danom bez mobitela u prometu

5.   Odbor za obranu 
•    Stanje u obrambenom resoru i planovi za 2019. godinu
•    Informacija o procesu sklapanja Ugovora između Republike Hrvatske u Države Izrael o opremanju oružanih snaga Republike Hrvatske višenamjenskim borbenim avionom

6.   Odbor za financije i državni proračun 
•    Izvješće EK za 2017. s detaljnim preispitivanjem o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža 
•    Sumnje u nezakonit način promjena kamatnih stopa u kreditima koje su kreditne institucije s potrošačima ugovorile prije siječnja 2013. Uz osvrt na određivanje kamatnih stopa u konvertiranim CHF kreditima  
•    Strategija za uvođenje eura  kao službene valute u Republici Hrvatskoj 
•    Predstavljanje objedinjenog izvješća o koordiniranoj reviziji zajedničke pomoći za potporu projektima u europskim regijama (JASPERS) 
•    Predstavljanje nacionalnog programa reformi 2018. i programa Konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2018-2021. 

7.   Odbor za gospodarstvo 
•    25. sjednica - Agrokor
•    28. sjednica - Agrokor
•    34. sjednica - Agrokor

8.   Odbor za turizam 
•    Rasprava o najavljenom povećanju stope PDV-a u sektoru ugostiteljstva 
•    Potencijali i ograničenja seoskog turizma u RH
•    Rasprava o Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. s posebnim osvrtom na enormno povećanje boravišne pristojbe za nautičare

9.   Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 
•    Status i prava transrodnih osoba u Republici Hrvatskoj
•    Rasprava o Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji-Istambulskoj konvenciji
•    Rasprava o provedbi preporuka iz Izvješća pučke pravobraniteljice 
•    Rasprava o stanju migracija i međunarodne zaštite migranata u RH

10.   Odbor za pravosuđe 
•    Sumnje u nezakonit način promjena kamatnih stopa u kreditima koje su kreditne institucije s potrošačima ugovorile prije 1. siječnja 2013. godine uz osvrt na određivanje kamatnih stopa u konvertiranim  CHF kreditima 

11.   Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo 
•    Provedba Zakona o zaštiti na radu 
•    Utjecaj mjera aktivne politike zapošljavanja na zapošljivost i život mladih u RH
•    Biti radnik u RH - zadovoljstvo, privilegij ili kazna?! 
•    Rad nedjeljom - zabraniti ili platiti?!
•    Diskriminira li Vlada RH javne službe?
•    Dostojanstven posao i dostojanstvena plaća, ključni elementi borbe protiv iseljavanja iz RH
•    Ugradnja dizala u višestambene zgrade u kojima stanuju slabije pokretne osobe – umirovljenici, osobe s invaliditetom, trudnice i obitelji s malom djecom 
•    Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova

12.   Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku 
•    Sigurnost hrane i potreba prilagodbe zakonskog okvira za kontrolu hrane na tržištu Republike Hrvatske
•    Obilježavanje 10. godišnjice usvajanja UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom
•    Javno zdravstvo i sigurnost hrane u Europskoj uniji
•    Predstavljanje nacionalnog projekta „Živjeti zdravo“ sufinanciranog sredstvima europskog socijalnog fonda
•    Utjecaj manjka liječnika na perspektivu funkcionalne održivosti hrvatskog zdravstvenog sustava
•    Bacanje i doniranje hrane
•    Financijski dugovi i obveze u hrvatskom zdravstvu
•    Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom
•    Budućnost javnog zdravstva unutar novih zakonskih rješenja
•    Predstavljanje nacrta Nacionalne strategije za prevenciju i kontrolu virusnih hepatitisa
•    Nacionalni program prevencije i liječenja moždanog udara
•    Položaj medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj
•    Posebno skupi lijekovi – naše potrebe i naša realnost
•    Sigurnost djece na Internetu
•    Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti
•    Položaj medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj
•    Koliko je ugroženo zdravlje stanovnika u Slavonskom Brodu? 
•    Predstavljanje europskog Izvješća o drogama za 2018. 
•    Prepreke u posvajanju djece u Hrvatskoj – Je li ih moguće premostiti?
•    Utjecaj odlagališta otpada i županijskih centara za gospodarenje otpadom na zdravlje stanovnika
•    Dječja i adolescentna psihijatrija u Republici Hrvatskoj – gdje smo sada?
•    Želimo li u Hrvatskoj liječiti oboljele od šećerne bolesti? 
•    Cijepljenjem do najvišeg standarda zdravstvene zaštite djece
•    Jedemo li u Hrvatskoj zdravu hranu?

•    Zašto treba vratiti samostalnost obiteljskim centrima?
•    Kako se nosimo s autizmom u Republici Hrvatskoj?

13.   Odbor za obitelj, mlade i sport 
•    Djeca bez pratnje
•    Sprječavanje i borba protiv pedofilije
•    Cijepljenjem do najvišeg standarda zdravstvene zaštite djece
•    Odredište EU: budućnost mladih u Hrvatskoj

14.   Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske 
•    Hrvatska manjina u Srbiji: položaj i perspektive
•    Bosna i Hercegovina, položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini i europski put Bosne i Hercegovine
•    Uključenje hrvatske dijaspore u društveni i gospodarski život Republike Hrvatske
•    Održivi ostanak i povratak hrvatskih prognanika i izbjeglica u Bosni i Hercegovini s posebnim naglaskom na entitet Republika Srpska

15.   Odbor za zaštitu okoliša i prirode 
•    Prezentacija Nacrta prijedloga plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2016.-2022.                    
•    Izvješće o kvaliteti zraka na području Slavonskog Broda i informaciji o planiranoj modernizaciji postrojenja rafinerije Brod, postrojenja Rafinerije Brod, planiranim i poduzetim aktivnostima i mjerama u svezi onečišćenja zraka na području Slavonskog Broda te zdravstvenim pokazateljima utjecaja okoliša na zdravlje ljudi na području Slavonskog Broda        
•    Bacanje i doniranje hrane (zajednička s Odborom za zdravstvo i socijalnu politiku i Odborom za gospodarstvo        
•    Stanje i kvaliteta vode za piće te izvori onečišćenja voda na području RH    
•    Izvješće o kvaliteti zraka i vode na području Slavonskog Broda i informaciji o planiranoj modernizaciji postrojenja Rafinerije Brod, planiranim i poduzetim aktivnostima i mjerama u svezi onečišćenja zraka i vode na području Slavonskog Broda te zdravstvenim pokazateljima utjecaja okoliša na zdravlje ljudi na području Slavonskog Broda                    
•    Upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje štetnih posljedica na području RH
•    Gospodarenje otpadom u RH                           
•    Mikroplastika u okolišu  
•    Izvješće o kvaliteti zraka i vode na području Slavonskog Broda i informaciji o planiranoj modernizaciji postrojenja rafinerije brod,  planiranim i poduzetim aktivnostima i mjerama u svezi onečišćenja zraka i vode na području Slavonskog Broda te zdravstvenim pokazateljima utjecaja okoliša na zdravlje ljudi na području Slavonskog Broda

•    Izgradnja kompletnog sustava gospodarenja građevnim otpadom u Republici Hrvatskoj
•    Utjecaj elektromagnetskih polja baznih stanica na ljude i okoliš


16.   Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu 
•    Kriza odgojne funkcije škole: kakav odgoj želimo 
•    Tijek priprema za eksperimentalnu provedbu kurikularne reforme 
•    Uloga, položaj i status učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama 
•    Hrvatska kulturna baština u kontekstu europske kulturne baštine
•    Prezentacija podataka za Hrvatsku projekta European Values Study

17.   Odbor za poljoprivredu 
•    Sigurnost hrane i potreba prilagodbe zakonskog okvira za kontrolu hrane na tržištu Republike Hrvatske
•    Izvješće Ministarstva poljoprivrede o sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo održanom 12. i 13. prosinca 2016.
•    Pojava bolesti zlatne žutice vinove loze u vinogradarskim regijama i podregijama u Republici Hrvatskoj
•    Javno zdravstvo i sigurnost hrane u Europskoj uniji
•    Žene i njihova uloga u  ruralnim područjima 
•    Bacanje i doniranje hrane
•    Genetski modificirana hrana i stavovi koje Republike Hrvatska zastupa pred tijelima Europske unije
•    Regionalni razvoj i očuvanje ruralnih područja u Republici Hrvatskoj- predstavljanje Projekta Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem
•    Poljoprivredna proizvodnja i elementarne nepogode
•    Bolest zlatne žutice vinove loze u vinogradarskim regijama i podregijama u Republici Hrvatskoj 
•    Vrednovanje učinaka provedbe Pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima te razmjera utjecaja protumjera zemalja u okruženju na hrvatsko gospodarstvo i poljoprivredu
•    Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u Republici Hrvatskoj
•    Upravljanje vodama i financiranje vodnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj
•    Inicijativa za pokretanje komasacija
•    Predstavljanje Interpretativne komunikacija Europske komisije o stjecanju poljoprivrednog zemljišta i pravu Europske unije
•    Potencijali i ograničenja razvoja seoskog turizma u Republici Hrvatskoj
•    Provedba Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.
•    Utjecaj štetnih organizama i klimatskih promjena na šumske sastojine
•    Provedba Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
•    Održivo korištenje biomase 
•    Upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje štetnih posljedica na području Republike Hrvatske
•    Zakonska regulativa u području na šumi baziranih industrija
•    Izvješće Ministarstva poljoprivrede o sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo  održanom 15. listopada 2018.
•    Provedba Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države    
•    Mjere kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge i upravljanje rizicima vezanim uz širenje bolesti afričke svinjske kuge    
•    Provedba Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom    
•    Jedemo li u Hrvatskoj zdravu hranu     
•    Potencijali biomase iz poljoprivrede i šumarstva u Republici Hrvatskoj     
•    Posljedice šteta od prirodnih nepogoda u šumama i planiranje  zaštite šuma u budućnosti

18.   Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije 
•    Regionalni razvoj i očuvanje ruralnih područja u Republici Hrvatskoj i predstavljanje Projekta Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem
•    Predstavljanje Objedinjenog izvješća o koordiniranoj reviziji Zajedničke pomoći za potporu u projektima u Europskim regijama (JASPERS)'' – zajednička tematska s Odborom za financije i državni proračun i s Odborom za pomorstvo, promet i infrastrukturu
•    Prevladavanje razvojnih ograničenja brdsko - planinskih područja i ravnomjerni razvoj Republike Hrvatske
•    Iskorištenost sredstava iz fondova Europske unije: prijedlozi za poboljšanje efikasnosti
•    Razvoj potpomognutih i brdsko-planinskih područja

19.   Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu 
•    Predstavljanje objedinjenog izvješća o koordiniranoj reviziji zajedničke pomoći za potporu projektima u Europskim regijama (Jaspers)
•    Davanje u koncesiju putničke luke Gaženica u Zadru
•    Upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje štetnih posljedica na području Republike Hrvatske
•    Stanje sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima i planirani investicijski projekti u željezničku infrastrukturu
•    Proglašenje 21. listopada Nacionalnim danom bez mobitela u prometu

20.   Odbor za informiranje, informatizaciju i medije 
•    Prijetnje novinarima i ugroza slobode medija

21.   Odbor za ravnopravnost spolova 
•    Suzbijanje nasilja u partnerskim vezama
•    Podrška ravnopravnosti spolova
•    Važnost ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
•    Ravnopravno roditeljstvo
•    Položaj žena s invaliditetom u Republici Hrvatskoj
•    Femicid – ubojstva žena
•    Aktivnosti i mogućnosti za jačanje kapaciteta Nacionalnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama
•    Zajednička tematska sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbora za ravnopravnost spolova u povodu obilježavanja 15. veljače – Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti 
•    Nasilje nad ženama s invaliditetom – specifičnosti i mogućnosti suzbijanja
•    Suzbijanje problema trgovanja ženama
•    Financiranje provedbe Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
22.   Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
•    Upravljanje državnom imovinom
•    Decentralizacija ureda državne uprave i pravo puta – posebnosti financiranja, zaštite i prava interesa jedinica lokalne samouprave