Pregled sjednica radnih tijela od 1. siječnja 2018. do 13. srpnja 2018.

U razdoblju od 17. siječnja do 13. srpnja 2018. radna tijela Hrvatskoga sabora odradila su ukupno 268 sjednica, od čega 219 redovnih i čak 49 tematskih sjednica. Odbor za zakonodavstvo održao je ukupno 26 sjednica, dok su Odbor za financije i državni proračun i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku održali po 17 sjednica. Slijede Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu sa 16 sjednica te Odbor za poljoprivredu sa 14 održanih sjednica.

 

Radna tijela

Redovne sjednice

Tematske sjednice

Ukupno

1

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

10

0

10

2

Odbor za zakonodavstvo

26

0

26

3

Odbor za europske poslove

8

2

10

4

Odbor za vanjsku politiku

9

2

11

5

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

9

1

10

6

Odbor za obranu

6

1

7

7

Odbor za financije i državni proračun

14

3

17

8

Povjerenstvo za fiskalnu politiku

2

0

2

9

Odbor za gospodarstvo

10

3

13

10

Odbor za turizam

2

1

3

11

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

5

2

7

12

Odbor za pravosuđe

12

1

13

13

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

9

2

11

14

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

10

7

17

15

Odbor za obitelj, mlade i sport

8

1

9

16

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

4

3

7

17

Odbor za ratne veterane

3

0

3

18

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

8

0

8

19

Odbor za zaštitu okoliša i prirode

6

2

8

20

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

13

3

16

21

Odbor za poljoprivredu

8

6

14

22

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

3

3

6

23

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

5

4

9

24

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

6

0

6

25

Odbor za predstavke i pritužbe

1

0

1

26

Odbor za međuparlamentarnu suradnju

1

0

1

27

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

6

0

6

28

Odbor za ravnopravnost spolova

3

1

4

29

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

5

1

6

30

Mandatno-imunitetno povjerenstvo

7

0

7

 

UKUPNO

219

49

268