Pregled rada Hrvatskoga sabora u 9. sazivu

Pregled rada Hrvatskoga sabora od 15. siječnja do 18. svibnja 2020.

Hrvatski sabor održao je u razdoblju od 15. siječnja 2020. do 18. svibnja 2020. godine jednu plenarnu sjednicu (16. sjednica 9. saziva) u ukupnom trajanju od 54 plenarna dana tijekom kojih je raspravljeno 196 točaka dnevnoga reda.

Donesena su 82 zakona, od kojih je 25 usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije. Po hitnom postupku donesen je 51 zakon, a 32 prijedloga zakona su odbijena. Osim toga, doneseno, prihvaćeno ili primljeno na znanje je: 59 odluka, 26 izvješća, 2 strategije, 2 plana, 1 poslovnik, 1 izmjena i dopuna državnog proračuna i 1 mišljenje.

Zastupnici su Vladi RH postavili ukupno 39 pitanja tijekom Aktualnog prijepodneva, a tijekom plenarnih rasprava za riječ javili su se 5159 puta, najviše za repliku te kao predstavnici klubova zastupnika, a izrečene su im ukupno 123 stegovne mjere.

Pregled rada 16. sjednice 9. saziva
Aktivnost zastupnika po govorniku 16. sjednice 9. saziva

 

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 9. sazivu - od 14. listopada 2016. do 18. svibnja 2020.

U 9. sazivu, koji je započeo 14. listopada 2016. pa do 18. svibnja 2020. godine, Hrvatski sabor održao je ukupno 16 sjednica, od kojih jednu izvanrednu sjednicu, a na kojima su raspravljene 1702 točke dnevnog reda.

Rasprave su u tom razdoblju završile donošenjem 735 zakona, od kojih je 207 usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije. Po hitnom postupku donesena su 344 zakona, dok je 101 prijedlog zakona odbijen.

Među donesenim, prihvaćenim i aktima primljenima na znanje u tom razdoblju su: 771 odluka, 264 izvješća, 8 strategija, 8 planova, 12 mišljenja, 4 poslovnika, 3 programa, po 4 državna  proračuna i 5 izmjena i dopuna proračuna, 8 zaključaka, 1 povelja i 1 deklaracija.

Zastupnici su Vladi RH postavili ukupno 2884 pitanja, od kojih 536 tijekom Aktualnog prijepodneva, i čak 2348 u pisanome obliku.

Zastupnici su se u protekle 4 godine za riječ javili gotovo 47 960 puta, najviše za repliku i odgovor na repliku.

U skladu s Poslovnikom zastupnicima je ukupno izrečeno 770 stegovnih mjera.

Pregled rada u 9. sazivu
Aktivnost zastupnika po govorniku 9. saziv
Zastupnička pitanja – poimenično 9. saziv
Zastupnička pitanja – po strankama 9. saziv
Stegovne mjere – po strankama 9. saziv