Pregled rada Hrvatskoga sabora u 9. sazivu

Pregled rada Hrvatskoga sabora od 18. rujna do 13. prosinca 2019.

Hrvatski sabor održao je u razdoblju od 18. rujna do 13. prosinca 2019. dvije plenarne sjednice (14. i 15. sjednica 9. saziva) u ukupnom trajanju od 36 plenarnih dana tijekom kojih su raspravljene 202 točke dnevnoga reda.

Donesena su 124 zakona, od kojih su 22 usklađena sa zakonodavstvom Europske unije. Po hitnom postupku doneseno je 75 zakona, jednoglasno 9 zakona, a 3 prijedloga zakona su odbijena. Osim toga, doneseno, prihvaćeno ili primljeno na znanje je: 74 odluka, 34 izvješća, po 1 državni proračun i izmjena i dopuna proračuna, 1 strategija i 1 zaključak.

Zastupnici su Vladi RH postavili ukupno 74 pitanja tijekom Aktualnog prijepodneva, a tijekom plenarnih rasprava za riječ javili su se više od 3900 puta, najviše za repliku te kao predstavnici klubova zastupnika, a izrečena im je ukupno 161 stegovna mjera.

Pregled rada 14. i 15. sjednica 9. saziva

 

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 2019. godini  - od 16. siječnja do 13. prosinca 2019.

Hrvatski sabor održao je u razdoblju od 16. siječnja do 13. prosinca 2019. pet plenarnih sjednica (4 redovne i jedna izvanredna) u ukupnom trajanju od 107 plenarnih dana tijekom kojih je raspravljeno 480 točaka dnevnoga reda.

Donesen je 241 zakon, od kojih je 47 usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije. Po hitnom postupku doneseno je 113 zakona, a 28 prijedloga zakona je odbijeno. Osim toga, doneseno, prihvaćeno ili primljeno na znanje je: 152 odluke, 77 izvješća, 3 zaključka, 2 plana, po jedno mišljenje, program, proračun i izmjena proračuna te strategija.

Zastupnici su Vladi postavili ukupno 884 pitanja, od kojih 151 tijekom Aktualnog prijepodneva, a 733 u pisanome obliku.

Tijekom 2019. godine zastupnici su se za riječ javili više od 11.000 puta, najviše za repliku i kao predstavnici klubova zastupnika. 

Ukupno su izrečene 332 stegovne mjere.  

Pregled rada 2019. 
Aktivnost zastupnika po govorniku 2019.

 

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 9. sazivu – od 14. listopada 2016. do 13. prosinca 2019.

U 9. sazivu, koji je započeo 14. listopada 2016. pa do 13. prosinca 2019. godine, Hrvatski sabor održao je ukupno 15 sjednica, od kojih jednu izvanrednu, na kojima je raspravljeno 1506 točaka dnevnog reda.

Rasprave su u nešto više od tri godine završile donošenjem 653 zakona od kojih su 182 usklađena sa zakonodavstvom Europske unije. 293 zakona donesena su po hitnom postupku, dok je 69 prijedloga zakona odbijeno.

Među donesenim, prihvaćenim i aktima primljenima na znanje u tom razdoblju su: 712 odluka, 238 izvješća, po 6 strategija i planova, 11 mišljenja, 3 poslovnika, 3 programa, po 4 proračuna i izmjene i dopune proračuna, 8 zaključaka te po jedna povelja i deklaracija.

Zastupnici su Vladi postavili ukupno 2593 pitanja, od kojih 497 tijekom Aktualnog prijepodneva, i čak 2096 u pisanome obliku. 

Zastupnici su se u protekle 3 godine za riječ javili gotovo 40.000 puta, najviše za repliku i odgovor na repliku. 

Ukupno je zastupnicima, u skladu s Poslovnikom, izrečeno 647 stegovnih mjera.

Pregled rada u 9. sazivu
Komparativni prikaz plenarnog rada 2015. – 2019.
Aktivnost zastupnika po govorniku 9. saziv
Zastupnička pitanja – poimenično 9. saziv
Zastupnička pitanja – po strankama 9. saziv
Stegovne mjere – po strankama 9. saziv