Pregled rada Hrvatskoga sabora u 2018. godini - od 17. siječnja do 14. prosinca 2018.

Hrvatski sabor održao je u razdoblju od 17. siječnja do 14. prosinca 2018. četiri plenarne sjednice (7. do 10. sjednica 9. saziva) u ukupnom trajanju od 117 plenarnih dana, tijekom kojih je raspravljeno 536 točaka dnevnoga reda. 
Doneseno je 238  zakona, od kojih je 71 usklađen sa zakonodavstvom Europske unije. Po hitnom postupku donesena su 92 zakona, jednoglasno 78  zakona, a 26 prijedloga zakona je odbijeno. Osim toga, doneseno, prihvaćeno ili primljeno na znanje je: 139 odluka, 72 izvješća, 6 mišljenja, 3 zaključka, po 2 plana i programa, po 1 državni proračun i izmjena i dopuna proračuna, 1 poslovnik, 1 povelja i 1 deklaracija.
Zastupnici su vladi postavili ukupno 1128 pitanja, od kojih 152 tijekom Aktualnog prijepodneva, a 976 u pisanome obliku. 

Zaključno s raspravama održanima 30. studenoga 2018., zastupnici su se za riječ javili više od 11.700 puta, najviše za repliku i odgovore na repliku.  

 

Pregled rada 2018.
Zakonodavna aktivnost 2018.
Aktivnost zastupnika 2018.