Posjećenost saborskih internetskih stranica od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

Internetske stranice Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. zabilježile su 3.136.041 pregled od čega je 1.556.698 jedinstvenih. U svjetlu činjenice da je Hrvatski sabor obnovio i unaprijedio službene stranice te ih objavio 22. prosinca 2018., valja promatrati i podatak o najvećoj ukupnoj posjećenosti stranica tijekom prva tri mjeseca 2019. godine. Tijekom toga razdoblja prosječno je mjesečno na saborskim stranicama bilo više od 40 tisuća korisnika. 

Ukupan zabilježeni broj korisnika tijekom 2019. bio je 332.637. Oni su, tijekom 710.372 posjeta, prosječno pogledali 4 do 5 stranica na kojima su se zadržali približno četiri minute. Svi navedeni pokazatelji u skladu su s dosadašnjim, dugogodišnjim analitičkim podacima saborskoga weba što upućuje na to da saborske službene stranice imaju trajnu, profiliranu i stabilnu javnost. 

Korisnici su u 2019. najčešće otvarali stranicu dnevnog reda aktualne plenarne sjednice (269.718 posjeta), a zatim najave saborskih aktivnosti (152.669). 

Između pedeset i stotinu tisuća posjeta zabilježile su stranice: zastupnici (94.233), pregled sjednica Sabora i dnevnih redova (85.659), pregled svih aktivnih saborskih tijela, (64.984), kronologija rasprava aktualne sjednice (55.657) i novi akti u zakonodavnoj proceduri (51.440). 

Na ljestvici najveće apsolutne posjećenosti slijede stranice: klubovi zastupnika (47.594), pregled poslovničkih radnih tijela (20.356), parlamentarne stranke (19.154), izborne jedinice (17.117), kategorija općih informacija o Saboru (16.099), pregled saborskih aktualnosti na engleskom jeziku (16.023), pregled priopćenja (15.354), informacije o potpredsjednicima Sabora (15.222), ustrojstvo Sabora (13.628), pregled zastupnika po statusu mandata (13.453), a među najposjećenijim sadržajima uopće zabilježen je i pregled Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (13.195). 

Informacija o zastupnicima u Europskom parlamentu iz RH zabilježila je 12.659 posjeta. Posjećenost od približno deset tisuća zabilježile su još stranice: zapisnici plenarnih sjednica, kontakti u Saboru, predsjednik Sabora, saborska povjerenstva i vijeća te tekst Ustava Republike Hrvatske. 

Među sadržajima vezanim uz zakonodavnu proceduru, među najposjećenijima, su prijedlozi zakona o hrvatskom državljanstvu u prvom i drugom čitanju te Prijedlog državnog proračuna za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu, koji su otvoreni približno dvije tisuće puta.  Više od tisuću puta otvorene su stranice s prijedlozima zakona: o vatrogastvu, o policiji, o obeštećenju radnika Trgovačkog društva Plobest d.d., o parničnom postupku te o gradnji. 

Pored navedenih, korisnici su još, više od petsto puta, pregledali stranice sljedećih prijedloga zakona: o sustavu državne uprave, o državnim službenicima, o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH, o službi u Oružanim snagama RH, o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, rebalans Državnog proračuna za 2019. godinu, o sigurnosti prometa na cestama, o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, o međunarodnim mjerama ograničavanja te izmjene Ovršnog zakona. 

U kategoriji informacija o zastupničkoj strukturi zadržan je dosadašnji trend zanimanja javnosti. Uz pregled aktivnih zastupničkih mandata, klubova zastupnika, parlamentarnih stranaka i izbornih jedinica, korisnike je najviše zanimalo tko su nezavisni zastupnici (8.584) te zastupnici nacionalnih manjina (6.5229) kao i statistički podaci o aktualnoj zastupničkoj strukturi (4.532). 

Među klubovima zastupnika, kako je to bilo u i u prethodnim razdobljima, najposjećenija je stranica Kluba zastupnika HDZ-a (3.916), a slijede stranice Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista (2.035), Kluba zastupnika SDP-a (1.785) i Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika (1.757). 

U odnosu na prethodna razdoblja znatniju posjećenost zabilježili su pregledi troškova rada zastupnika (1.882).

Kada je riječ o posjećenosti osobnih zastupničkih stranica, primjetan je trend pada ukupne posjećenosti za ovu kategoriju informacija u korist rasta posjećenosti stranica klubova zastupnika, pregleda zastupnika prema stranačkoj pripadnosti te prema zastupanju nacionalnih manjina. Među osobnim zastupničkim stranicama približno tisuću puta tijekom 2019. posjećene su stranice: Sonje Čikotić (Most), Branka Bačića (HDZ), Tomislava Sokola (HDZ), Marijana Kustića (HDZ), Steve Culeja (HDZ), Ivana Pernara (SIP) i Josipa Đakića (HDZ). 

U kategoriji radnih tijela najposjećenije su stranice Odbora za zakonodavstvo (2.033), Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav (1.741), Odbora za financije i državni proračun (1.449), Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost (1.446), Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove (1.400), Odbora za europske poslove (1.240), Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku (1.218), Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu (1.184) i Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (1.161). 

U kategoriji Pristup informacijama najposjećeniji sadržaj i nadalje su javni pozivi i natječaji za obnašanje javnih dužnosti (6.727), a visoku posjećenost bilježi i rubrika Zaposlenja (3.340) unatoč tomu što Sabor u aktualnom sazivu nije raspisivao natječaje za prijam u državnu službu niti za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa od 2017.

Među sadržajima iz rubrike Press, pored najposjećenijih najava saborskih aktivnosti (152.669), po posjećenosti slijede: priopćenja (15.354), kratke obavijesti (5.852), informacije i obrasci za novinarske akreditacije (5.590), periodični statistički i drugi pregledi rada Sabora i aktivnosti zastupnika (2.263), multimedija (2.102) i drugi. 

Na saborskim stranicama na engleskom jeziku najčešće je učitan izbor aktualnosti (16.023), a zatim pregled priopćenja (8.173), pregled radnih tijela (2.490), pregled parlamentarnih stranaka (2.029), organizacijska struktura Sabora (1.751), opće informacije o Saboru (1.722), pregled aktivnih mandata (1.373), pregled zastupnika prema svim statusima mandata (1.314) te pregled klubova zastupnika (1.146). 

Najveća dnevna posjećenost saborskih stranica zabilježena je 16. siječnja 2019. (4.320 posjetitelja). Toga dana započelo je zasjedanje Sabora u ovoj godini, održano je aktualno prijepodne, a u nastavku zasjedanja predsjednik Vlade RH podnio je izvješće Saboru o održanim sastancima Europskoga vijeća tijekom 2018. godine. 

Sljedeći dan po posjećenosti bio je 14. veljače (4.204) kada je Sabor, među ostalim, raspravljao o Interpelaciji o radu Vlade RH radi njezinih postupanja vezanih uz nabavku eskadrile višenamjenskih borbenih aviona, koju je podnijelo šesnaest zastupnika. 

U analiziranom razdoblju najviše je posjetitelja iz Hrvatske (78,42 posto), kako je to bio slučaj i dosad. Po zastupljenosti slijede posjeti iz SAD-a, Bosne i Hercegovine, Francuske, Njemačke, Srbije, Ujedinjenog Kraljevstva, Austrije, Slovenije i Kanade.  

U pogledu uređaja s kojih se pristupa saborskim stranicama, i dalje su najzastupljenija stolna računala (52 posto) dok se u nešto manjem broju pristupa pomoću mobilnih uređaja (45).