Pokazatelji posjećenosti saborskih internetskih stranica od 1. siječnja do 20. srpnja 2019. 

Internetske stranice Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 20. srpnja zabilježile su ukupno 1.986.768 pregleda od čega je 1.009.670 jedinstvenih. Ovaj pokazatelj u razini je polugodišnjih pokazatelja iz prethodnih razdoblja. Jedinstvenih korisnika bilo je 223.083. Oni su, tijekom 460.541 posjeta, prosječno pogledali 4,3 stranice tijekom približno četiri minute zadržavanja na stranicama. 

Uz prikaz analitičkih pokazatelja potrebno je naglasiti da je Hrvatski sabor tehnološki  unaprijedio, reorganizirao i redizajnirao svoje internetske stranice te nove objavio 22. prosinca 2018. godine. U polugodišnjem razdoblju nakon objave novih stranica, iako se to moglo očekivati, ipak nije došlo do bitnije promjene dotadašnjih trendova u načinu i intenzitetu korištenja stranica. Stoga, kako pokazuju analitički podaci, stalna i stabilna javnost saborskih stranica brzo se prilagodila promjeni te zadržala korisničke navike na razini prethodnih razdoblja.

S obzirom na činjenicu da je Sabor zasjedao do 19. srpnja, analitičko razdoblje obuhvaća pokazatelje saborskih stranica praćene u programu Google Analytics od 1. siječnja do 20. srpnja 2019. 

Najveću apsolutnu posjećenost, iznad 25 tisuća posjeta, zabilježile su sljedeće stranice: dnevni red aktualne plenarne sjednice (174.269 posjeta), pregled aktivnih zastupničkih mandata (60.896), pregled radnih tijela (55.813), kronologija rasprava aktualne sjednice (37.440), pregled novih akata u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red sjednice (32.266), o sjednicama Sabora (28.981), aktivni klubovi zastupnika (28.576), pregled dnevnih redova zaključenih sjednica (26.944) i najave saborskih aktivnosti (24.901). U skupini najposjećenijih sadržaja novost je značajan porast zanimanja javnosti za rad radnih tijela te klubove zastupnika.  

Ako se ukupna posjećenost promatra po osnovnim kategorijama objavljenih informacija tada je najposjećenija kategorija plenarni rad Sabora. U toj skupini najposjećeniji su dnevni redovi sjednica, kronološki pregled rasprava i uvid u nove akte upućene u zakonodavnu proceduru. Posjetitelje u ovoj skupini najviše zanimaju još i zapisnici plenarnih sjednica koji su posljednjim razvojem saborskih stranica u većem broju postali pretraživi po ključnoj riječi te ih je moguće preuzimati i kao osnovni tekst. Po posjećenosti slijede pregledi aktualnih prijepodneva, pregled povučenih akata te akata Vlade RH i drugih tijela javne vlasti i tijela s javnim ovlastima dostavljenih sa svrhom informiranja zastupnika.

U odnosu na prethodna razdoblja zamjetan je ukupan porast pregleda sadržaja akata u zakonodavnoj proceduri. Među najposjećenijima, s više od dvije tisuće pregleda, su prijedlozi zakona o policiji te o hrvatskom državljanstvu. Od tisuću do tisuću i petsto pregleda bilježe prijedlozi zakona o državnim službenicima te o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Od 500 do tisuću puta pregledani su prijedlozi zakona o gradnji, o sustavu državne uprave, o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, o vodnim uslugama, o parničnom postupku, o sigurnosti prometa na cestama, o zaštiti potrošača te o policijskim poslovima i ovlastima. 

Sljedeće po ukupnoj posjećenosti su informacije o zastupničkoj strukturi što je također u skladu s prethodnim mjernim razdobljima. No, za razliku od prethodnih razdoblja, sada se unutar sadržaja ove kategorije ponešto izmijenio fokus interesa javnosti. 

Pored najposjećenije stranice - pregleda aktivnih mandata, iznimno visoko zanimanje javnosti zabilježio je pregled aktivnih klubova zastupnika te parlamentarnih stranaka čija se posjećenost bilježi u desecima tisuća pregleda. Između deset tisuća i tisuću posjeta bilježe stranice s popisom zastupnika prema statusu njihova mandata, pregled zastupnika po izbornim jedinicama, informacije o potpredsjednicima Sabora, rubrika o predsjedniku Sabora, popis nezavisnih zastupnika i zastupnika nacionalnih manjina, statistički pokazatelji o aktualnoj zastupničkoj strukturi te pregled troškova rada zastupnika u 2018. godini. 

U ovoj kategoriji došlo je do promjene dosadašnjeg trenda visoke posjećenosti osobnih zastupničkih stranica, a istodobno do porasta posjećenosti onih sadržaja iz kojih je moguće pratiti dinamiku političkih odnosa unutar parlamenta, primarno dinamiku zastupničkih klubova i parlamentarnih stranaka. 

Osobne zastupničke stranice u ovom su mjernom razdoblju rijetke na popisu najposjećenijih, a i one koje su tu ipak zastupljene bilježe značajno niži broj posjeta u odnosu na najposjećenije iz prethodnih razdoblja. Tako su tijekom ove godine, više od tisuću posjeta zabilježile samo osobne stranice zastupnice Sonje Čikotić (Most) i zastupnika Tomislava Sokola (HDZ). 

Među stranicama pojedinih klubova zastupnika jedino je stranica Kluba zastupnika HDZ-a zadržala razinu posjećenosti iz prethodnih razdoblja (2.346 pregleda), a više od tisuću posjeta bilježe samo još stranica Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista (1.330) i Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika (1.135). Stranice pojedinačnih klubova zastupnika razvojem su unaprijeđene tako da javnosti, osim aktualnog članstva, daju i informaciju o prethodnim članovima kluba neovisno o tome odnosi li se ta promjena na izmjenu statusa mandata ili na promjenu zastupnikova političkog interesa. Pored toga, na osobnoj zastupnikovoj stranici, ako je mijenjao status članstva u klubovima, bilježi se i "povijest" tih promjena.  

U prilog zapažanju da saborska internetska javnost trenutačno više usmjerava svoje zanimanje na agregirane informacije o zastupničkoj strukturi i njezinoj dinamici, ali i na parlamentarne događaje kojima se otvaraju društvene teme i raspravljaju moguća rješenja svakodnevnih problema građana, nego li na osobe, govori i činjenica o visokoj posjećenosti stranice zastupničke javnozdravstvene, nestranačke i neformalne inicijative "Zastupnici u borbi protiv raka" koja je u samo dva mjeseca od objave premašila tisuću posjeta. Tomu u prilog govore i najčitanija priopćenja: o saborskoj raspravi o olakšavanju stjecanja hrvatskog državljanstva (1.736), o sazivanju Sabora na izvanredno zasjedanje (497) te o tematskoj raspravi radnih tijela o procijepljenosti djece u RH (389). 

I saborski edukativni programi za mlade tradicionalno bilježe vrlo visok interes pa su među tim programima najčitanije informacije o internetskom kviz-natjecanju za učenike osnovnih škola "Koliko poznaješ Hrvatski sabor" te o simuliranoj sjednici Sabora za učenike srednjih škola. 

U kategoriji radnih tijela (55.813 posjeta toj rubrici) javnost je, osim rada poslovničkih radnih tijela, najviše zanimao rad drugih radnih tijela (5.481): Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, Nacionalnog vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije i Povjerenstva za fiskalnu politiku te popis tijela s javnim ovlastima u koja su imenovani zastupnici (3.679). U skladu s dosadašnjim trendovima, najposjećenije stranice radnih tijela su Odbora za zakonodavstvo (1.254) i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav (1.060). 

U kategoriji informacija "Europski poslovi", koja je na novim internetskim stranicama dobila istaknutije mjesto u navigacijskoj strukturi, izrazito visoku posjećenost imala je stranica s informacijama o zastupnicima iz RH u Europskome parlamentu (7.508). Visokoj posjećenosti nedvojbeno je doprinijela izborna kampanja i provedba izbora za zastupnike u Europskom parlamentu u svibnju. 

Nastojeći, među ostalim ciljevima, unaprijediti transparentnost rada Sabora u provedbi europskih poslova, s obnovljenim stranicama objavljena je i novoizgrađena baza podataka o postupanju s dokumentima Europske unije u Saboru. Riječ je o parlamentarnoj bazi podataka koja daje iscrpan i cjelovit uvid u svaki akt Europske unije koji, slijedom odredbi Lisabonskog ugovora, institucije EU-a izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima te uvid u postupanje Sabora po tim dokumentima s poveznicama na sve relevantne akte. Da je ova specijalna baza odmah prihvaćena kod stručne javnosti pokazuje podatak o više od  4 tisuće posjeta. Kada se uzmu u obzir rezultati istraživanja u državama članicama EU-a koji u pravilu pokazuju slab interes i nacionalnih medija i građana za obavljanje europskih poslova u nacionalnim parlamentima, ohrabruje pokazatelj rasta zanimanja saborske internetske javnosti za ovu važnu i vrlo dinamičnu dimenziju rada Sabora. Osim toga, porasla je i posjećenost stranica na kojima saborski stručnjaci iz Odbora za europske poslove i Ureda za međunarodne i europske poslove opisuju međuparlamentarnu suradnju u Europskoj uniji (1.234 posjeta) te načine na koje Sabor sudjeluje u europskim poslovima (1.717). 

S približavanjem datuma preuzimanja predsjedanja RH Vijećem EU-a u prvoj polovini 2020. porasla je i posjećenost saborske stranice s informacijama o parlamentarnoj dimenziji predsjedanja (637) te pregled mjesečnih biltena o europskim poslovima u Saboru (734) koji se redovito objavljuju od rujna 2014. godine, a na engleskom jeziku od listopada 2017. 

U kategoriji "Pristup informacijama", koja je na novim stranicama reorganizirana i sadržajno proširena, najposjećeniji sadržaj su javni pozivi i natječaji za obnašanje javnih dužnosti (5.029). Javnosti je na ovoj stranici trajno dostupan pregled svih javnih poziva i natječaja u aktualnom sazivu koje, sukladno svojim ovlastima i dužnostima, provode saborska radna tijela. Objavom svih relevantnih informacija o postupku: od javnog poziva, životopisa svih podnositelja pravovaljanih kandidatura do ishoda postupka, osiguran je pravodoban, cjelovit i trajan uvid javnosti u svaki segment provedbe postupka. 

O tome kako ostvariti svoje pravo na pristup informacijama korisnici su pročitali 4.975 puta što je vrijednost u porastu u odnosu na prijašnja razdoblja. Sljedeća najposjećenija rubrika u ovoj kategoriji su važniji propisi koji se primjenjuju u radu Sabora. Najposjećeniji je Ustav RH (3.198), a slijede Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (1.971) te Poslovnik Hrvatskoga sabora (1.631). 

U kategoriji pristupa informacijama po posjećenosti slijede stranice s informacijama o mogućnostima zaposlenja u Saboru (2.096). Ova stranica trajno zadržava visoku posjećenost unatoč tomu što Sabor u aktualnom sazivu nije imao natječaja za prijam u državnu službu, niti za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa od 2017. Po posjećenosti slijede stranice o tvorenim podacima (1.728) te pregled savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (1.080). Nacrte zakonodavnih akata u javnu raspravu tijekom ove godine uputili su Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista (4 akta) i Klub zastupnika SDP-a (1). Među njima najveći interes javnosti izazvao je Nacrt prijedloga zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće, predlagatelja Kluba zastupnika SDP-a, koji je bio u javnoj raspravi od 1. do 16. veljače 2019. (637 posjeta). Tradicionalno visoku posjećenost bilježe i informacije o Saboru, a taj trend nastavio se i na novim službenim stranicama. Rubrika "O Saboru" otvorena je 11.275 puta. Posjetitelji su se najviše  informirali o ustrojstvu Sabora (9.607), kontaktima u Saboru (6.140), o Ustavnim ovlastima Sabora (3.188) te o obilježjima državnosti (2.997). 

Među najposjećenijim sadržajima su i informacije objavljene u rubrici "Press" gdje su najposjećenije najave saborskih aktivnosti (24.901). Najave su na novim stranicama unaprijeđene tako da korisniku omogućuju dolazak do potrebne informacije putem kalendara, pretraživanjem po ključnoj riječi ili po vremenskom razdoblju. Osim toga, najave sjednica radnih tijela sada su integrirane i sa stranicama radnih tijela. Nova vrijednost na stranicama integrirane su sve službene najave (više od 2.800) svih predsjednika Sabora počevši od 4. saziva (2004. godina). 

U rubrici "Press" po posjećenosti slijede priopćenja (8.652), kratke obavijesti pretplatnicima o novoobjavljenim informacijama (3.453), multimedija (1.505), periodični pokazatelji o radu Sabora (javnost rada, 1.448) te informacije o novinarskim akreditacijama u Saboru (1.246). Među informacijama o međunarodnoj suradnji Sabora, kao i u prethodnim razdobljima, najtraženije su informacije o međuparlamentarnim skupinama prijateljstva (1.920). Na novim saborskim stranicama članstvo zastupnika u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva može se pratiti putem stranica svake skupine, ali i putem osobne zastupničke stranice zastupnika. Osim integriranosti informacija o skupinama prijateljstva s podacima o zastupnicima, na novim stranicama, zahvaljujući Odboru za međuparlamentarnu suradnju, objavljena je cjelovita povijest djelovanja skupina u Saboru, od 1996. godine do danas. 

Kada se promotre objavljeni sadržaji na engleskom jeziku, osim najposjećenije naslovnice s približno deset tisuća posjeta, inozemnu javnost najviše je zanimao pregled radnih tijela (1.508), informacije o Saboru (1.081), parlamentarne stranke (1.062), organizacijski ustroj Sabora (1.020), a slijede aktivni mandati, zatim popis mandata u mirovanju i završenih, pregled važnijih propisa te informacije o klubovima zastupnika. Najveća dnevna posjećenost saborskih stranica zabilježena je 16. siječnja 2019. (4.320 posjetitelja). Toga dana započelo je zasjedanje Sabora u ovoj godini, održano je aktualno prijepodne, a u nastavku zasjedanja predsjednik Vlade RH podnio je izvješće Saboru o održanim sastancima Europskoga vijeća tijekom 2018. godine. Sljedeći dan po posjećenosti bio je 14. veljače (4.204) kada je Sabor, među ostalim, raspravljao o Interpelaciji o radu Vlade RH radi njezinih postupanja vezanih uz nabavku eskadrile višenamjenskih borbenih aviona, koju je podnijelo šesnaest zastupnika. 

U analiziranom razdoblju najviše je posjetitelja iz Hrvatske (78,83 posto), kako je to bio slučaj i dosad. Po zastupljenosti s najmanje tisuću posjeta slijede posjeti iz SAD-a, Bosne i Hercegovine, Njemačke, Srbije, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Austrije i Slovenije.  

Na saborske stranice posjetitelji u najvećem broju dolaze putem internetskih tražilica (77 posto) i to najviše s Googlea. Izravnim pristupom prispjelo je 20 posto, putem referala 2 posto, a s društvenih mreža svega jedan postotak posjetitelja. 

U pogledu uređaja s kojih se pristupa saborskim stranicama, i dalje su najzastupljenija stolna računala (52 posto), značajno je uvećan broj pristupa s mobilnih uređaja (45) čemu je pridonijela i prilagodba novih stranica za te uređaje, dok je u stalnom padu broj pristupa s tablet-uređaja (3).