Članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji Natalija Martinčević sudjeluje na parlamentarnoj konferenciji o migracijama koja se održava u organizaciji Interparlamentarne unije i Velike nacionalne skupštine Turske

Istanbul, Turska

Tema konferencije: "Parlamenti i globalni kompakti o migracijama i izbjeglicama: kako stvoriti snažniju međunarodnu suradnju i nacionalnu primjenu?“.

Konferencija će se baviti napretkom u ostvarenju ciljeva dogovorenih u sklopu globalnih kompakata o migracijama i izbjeglicama.

više: ipu.org