Press

Rubrika Press korisniku na jednome mjestu nudi kronološki pregled svih novosti o aktivnostima zastupnika u Hrvatskome saboru te sve ostale korisne informacije koje predstavnicima medija mogu pomoći u praćenju rada Hrvatskoga sabora. 

Uz najave i priopćenja o događanjima u Hrvatskome saboru, polugodišnje i godišnje informacije o radu Sabora i radnih tijela te troškovima zastupnika, posjetima građana Saboru i posjećenosti web stranica Hrvatskoga sabora u ovoj rubrici dostupni su i različiti multimedijalni sadržaji te upute za postupak akreditiranja.

Novinare i informativne redakcije koje najave događanja i priopćenja žele primati elektroničkom poštom, molimo da nam se pisanim putem obrate na mediji@sabor.hr

Uz to postoji mogućnost pretplate i predbilježbe na informacije iz Sabora putem RSS kanala i/ili kratkih obavijesti o promjeni sadržaja na stranici.

Pretplate i predbilježbe na informacije iz Sabora

Katalog RSS kanala

Primanje obavijesti o novoobjavljenim sadržajima načelno je moguće postaviti u programu za rad s elektroničkom poštom i/ili u web pregledniku. Kako biste se pretplatili na ponuđene saborske RSS kanale, otvorite s priloženog popisa RSS adresu rubrike iz koje želite primati obavijesti te je - ovisno o programu kojeg u tu svrhu koristite - na odgovarajući način aktivirajte.   

Na saborskim stranicama trenutačno je moguća predbilježba na novosti putem RSS kanala za sljedeće sadržaje:

Najave

Priopćenja

Multimedija

Javnost rada

Najave aktivnosti predsjednika Sabora

Priopćenja predsjednika Sabora

Govori predsjednika Sabora

Novi akti

Akti dostavljeni sa svrhom informiranja

Savjetovanja s javnošću

Zaposlenja

 

Pretplata na primanje obavijesti

Za sadržaje koji nisu obuhvaćeni katalogom RSS kanala nudimo mogućnost pretplate na primanje obavijesti o promjenama u rubrikama elektroničkom poštom.
U tu svrhu, potrebno je s priloženog obrasca odabrati informacije na koje se želite pretplatiti, klikom odabrati jednu ili više rubrika kako bi vam automatski stizala e-pošta kada dođe do promjene u rubrici, upisati adresu elektroničke pošte na koju želite primati obavijesti te potvrditi svoj odabir klikom na gumb "pošalji". Odašiljanje obavijesti pretplatnicima aktivira se samo u situacijama kada se u rubrici objave novi sadržaji, a ne i primjerice pri lektoriranju sadržaja.  

Pretplata na obavijesti o promjeni sadržaja rubrika:

ovdje

Kontakti za upite medija

Služba za medije

Marina Buntić Juričić, voditeljica Službe
Telefon: 01/45 69 423
Mobitel: 099/81 54 634
e-mail: mediji@sabor.hrmarina.bunticjuricic@sabor.hr 
Faks: 01/45 69 657

Sonja Marolin, koordinatorica za medije
Telefon: 01/63 03 565
e-mail: mediji@sabor.hr; sonja.marolin@sabor.hr
Faks: 01/45 69 611

Anita Krznarić, savjetnica za medije
Telefon: 01/45 69 638
e-mail: mediji@sabor.hr; anita.krznaric@sabor.hr
Faks: 01/45 69 611

Ivana Buršić, savjetnica za medije
Telefon: 01/45 46 729
e-mail: mediji@sabor.hr; ivana.bursic@sabor.hr
Faks: 01/45 69 611