96. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 95. sjednice;
1. a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG  ODLUKE  O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA RADNE SKUPINE ZA IZRADU PRIJEDLOGA ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU – predlagateljica: predsjednica  Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora.