91., tematska sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos

Tema sjednice je: "Proširenje kompetencija medicinskih sestara/tehničara u transfuzijskom liječenju?"

Transfuzija krvi smatra se jednostavnim postupkom zbog jednostavnosti primjene, iako je u biološkom smislu to jedan od najsloženijih medicinskih postupaka. Obzirom na funkciju i sastav krvi, transfuziju krvi ili krvnih pripravaka treba shvatiti kao vrstu transplantacije tkiva, a ne samo kao nadomjesnu terapiju. 

Medicinske sestre/tehničari sudjeluju u transfuzijskom liječenju, prema uputama liječnika pripremaju bolesnika i krvni pripravak za transfuziju, prate tijek transfuzije i dokumentiraju sve provedeno. Međutim, sama primjena krvnih pripravaka ostala je isključivo u domeni liječnika sukladno članku 3., stavak 2. i 4. Zakona o liječništvu (NN broj  121/03, 117/08). Zakonodavac je ostavio mogućnost proširenja kompetencija u članku 16. Zakona o sestrinstvu, gdje je navedeno da se kompetencije mogu proširivati s razinom obrazovanja i obavljenim tečajevima trajne edukacije. 

Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije (HDMSARIST), koji su i tražili sazivanje ove sjednice, smatraju da je moguće i opravdano, sukladno postojećoj zakonskoj regulativi, proširenje kompetencija vezano za primjenu krvi i krvnih pripravaka na diplomirane medicinske sestre/ magistre sestrinstva te prvostupnice sestrinstva uz dodatnu izobrazbu. Na ova pitanja pokušat će odgovoriti predstavnici Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, HDMSARIST-a i drugi cijenjeni stručnjaci s ovog područja.

Prijenos sjednice omogućen je putem YouTube kanala Hrvatskoga sabora: https://www.youtube.com/watch?v=huA8n9_KQR8