86. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

-   usvajanje Zapisnika sa 85. sjednice;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE IZ PODRUČJA PLATNOG PROMETA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 818;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 760 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE NEOVISNOG VANJSKOG REVIZORA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRŽAVNOGA UREDA ZA REVIZIJU ZA 2019. godinu – predlagatelj: Državni ured za reviziju.