82. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 80. i 81. sjednice Odbora;
- glasovanje o raspravljenim točkama dnevnog reda 81. sjednice Odbora;
1. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici o stanovništvu i stanovima, izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 763/2008 i (EU) br. 1260/2013 COM (2023) 31 – D.E.U. br. 22/019;
2. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prijenosu postupaka u kaznenim stvarima COM (2023) 185 – D.E.U. br. 22/026;
3. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2009/102/EZ i (EU) 2017/1132 u pogledu daljnjeg širenja i unapređenja upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava COM (2023) 177 – D.E.U. br. 23/016;
4. Razno.