74. sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:   
- usvajanje zapisnika 72. i 73. sjednice Odbora;
1.  a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA;

     b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske; 

2. RAZNO.