74. sjednica Odbora za gospodarstvo

dvorana Janka Draškovića, YouTube prijenos

Predloženi dnevni red je:                
1. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
Uz Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu  i projekcija za 2025. i 2026. godinu, s obrazloženjem, podnose se i:  
- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2024. godinu i projekcija planova za  2025. i 2026. godinu, s obrazloženjem, za:      

  • Hrvatske vode,
  • Hrvatske ceste d.o.o.,
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
  • Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita,
  • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,
  • Centar za restrukturiranje i prodaju,
  • Hrvatske autoceste d.o.o.,
  • HŽ Putnički prijevoz d.o.o.,
  • HŽ Infrastrukturu d.o.o.;

2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 581 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 582 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. RAZNO.

Prijenos omogućen na YouTube kanalu Hrvatskoga sabora: https://www.youtube.com/watch?v=CXezaEiOlww