59. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Stjepana Radića, YouTube prijenos

Predloženi dnevni red:

-  usvajanje zapisnika 56. i  57. sjednice;
1. RADNI PROGRAM ZA RAZMATRANJE STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU – PRIJEDLOG UVRŠTAVANJA PRIORITETNIH PRIJEDLOGA ZAKONODAVNIH AKATA EUROPSKE UNIJE TE INICIJATIVA EUROPSKE KOMISIJE IZ DJELOKRUGA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA U RADNI PROGRAM;
2. RAZNO.

Izravan prijenos dostupan je putem saborskoga YouTube kanala na adresi: https://www.youtube.com/watch?v=kfdE0-_WIls