56. sjednica Odbora za gospodarstvo

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je: 

- usvajanje zapisnika s 55. sjednice

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2394 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. PROSINCA 2017. O SURADNJI IZMEĐU NACIONALNIH TIJELA ODGOVORNIH ZA IZVRŠAVANJE PROPISA O ZAŠTITI POTROŠAČA I O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 2006/2004,  PRVO ČITANJE, P.Z.E. 844 - predlagateljica Vlada Republike Hrvatske;

2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA, DRUGO ČITANJE, P.Z.E. 824 - predlagateljica Vlada Republike Hrvatske;

3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, HITNI POSTUPAK, PRVO I DRUGO ČITANJE, P.Z. BR. 848 – predlagateljica Vlada Republike Hrvatske.