52. tematska sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport

dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos

Tema: "SPORT, MLADI I SPRJEČAVANJE RAZLIČITIH OBLIKA NASILJA - INTERES CIJELOG DRUŠTVA"

Nasilje je neprihvatljiv odnos između dviju strana u kome jedna strana uporabom ili samom prijetnjom uporabe sile utječe na drugu stranu. Nažalost, ni područje sporta nije lišeno nasilja, pri čemu razlikujemo različite oblike nasilničkog ponašanja: u odnosu trenera prema sportašima, sportaša međusobno, roditelja prema sportašima ili trenerima, seksualnog napastovanja, pa sve do navijačkog nasilja kojega je svježi i još aktualan primjer u Grčkoj prije (otkazane) nogometne utakmice između AEK i Dinama.

Zakon o sportu („Narodne novine“ br. 141/2022) u članku 19. propisuje dužnost trenera da prevenira i sprječava svaki oblik tjelesnog, psihičkog, verbalnog i svih drugih oblika nasilja ili zlostavljanja sportaša, osobito maloljetnih. Pored Zakona o sportu, na snazi je i Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima („Narodne novine“ br. 117/2003, 71/2006, 43/2009, 34/2011, 114/2022). 

Intencija zakonskih rješenja je zaštititi sportaše i djelatnike u sportu od negativnih (psihičkih, emotivnih, ekonomskih...) posljedica nasilnog ponašanja, no jesmo li na dobrom putu, koliko je nasilje u sportu česta pojava, koji su mehnizmi prevencije nasilja u sportu predviđeni, koje napore planiraju Hrvatski olimpijski odbor i tijela državne uprave kako bi se nasilna ponašanja suzbila želimo čuti na našoj tematskoj sjednici od sudionika - sportskih stručnjaka i znanstvenih istraživača.

Prijenos sjednice omogućen putem poveznice: https://youtube.com/live/olVBLhMCtAI?feature=share