50. sjednica Odbora za gospodarstvo

dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos

Predloženi dnevni red je:             
- Usvajanje Zapisnika sa 45., 46. i 47. sjednice;
1. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
Uz Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu  i projekcija za 2023. i 2024. godinu, s obrazloženjem, podnose se i:  
Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcija planova za  2024. i 2025. godinu, s obrazloženjem, za:      
- Hrvatske vode;
- Hrvatske ceste d.o.o.;
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;
- Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita;
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje;
- Centar za restrukturiranje i prodaju;
- Hrvatske autoceste d.o.o.;
- HŽ Putnički prijevoz d.o.o.;
- HŽ Infrastrukturu d.o.o.;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 413 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;    
3. RAZNO.

Prijenos sjednice omogućen je putem YouTube kanala Hrvatskoga sabora: https://youtu.be/Y7CUvfy27wU