5. sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
-    usvajanje zapisnika sa 3. sjednice;
1.    Izvješće Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o izvršenju mjera Akcijskog plana za 2019. i  2020. uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine;
2.    Izvješće Povjerenika za informiranje o izvršenju mjera Akcijskog plana za 2019. i 2020. uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine;
3.    Razno.