44. sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 42. i 43. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 367 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 368 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MUZEJIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 369 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA  ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i  drugo čitanje, P.Z. br. 371 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA I DRUGIH NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA U OKOLICI DUBROVNIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 375 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 372.;
7. RAZNO.