42. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Stjepana Radića, YouTube prijenos

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 41. sjednice Odbora;
1. RADNI PROGRAM ZA RAZMATRANJE STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU – PRIJEDLOG UVRŠTAVANJA PRIORITETNIH PRIJEDLOGA ZAKONODAVNIH I NEZAKONODAVNIH AKATA EUROPSKE UNIJE TE INICIJATIVA EUROPSKE KOMISIJE IZ DJELOKRUGA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA U RADNI PROGRAM;
2. PRIJEDLOG ZA ODRŽAVANJE TEMATSKE SJEDNICE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE NA TEMU „DEPLINOFIKACIJA HRVATSKE – ALTERNATIVE FOSILNOM PLINU U POJEDINIM SEKTORIMA“;
3. RAZNO.

Izravan prijenos sjednice omogućen je putem saborskoga YouTube kanala na adresi: https://www.youtube.com/watch?v=TNclkHCPEiE