41. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcija planova za 2024. i 2025. godinu, za:
- Hrvatske vode,
- Hrvatske ceste d.o.o.,
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
- Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita,
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,
- Centar za restrukturiranje i prodaju,
- Hrvatske autoceste d.o.o.,
- HŽ Infrastrukturu d.o.o.;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 497.