40. sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 37. (djelomično zatvorene) sjednice Odbora;    
- Usvajanje Zapisnika 38. (elektroničke) sjednice Odbora;    
- Usvajanje Zapisnika 39. (elektroničke) sjednice Odbora;                
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 334;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 335;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 336;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 337;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 338;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREBIVALIŠTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 339;
7. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 340;
8. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 341;
9. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRANCIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 342;
10. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 343;
11. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 344;
12. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KRITIČNIM INFRASTRUKTURAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 345;
13. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.br. 346;
14. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA I PLINOVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 347;
15. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 348;
16. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIVATNIM DETEKTIVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 349; 
17. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 350;
18. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI ZA NUKLEARNU ŠTETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 351;
19. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. LIPNJA 2019. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA TE IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 98/2013, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 352;
20. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 353;
21. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 354;
22. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 355;
23. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 356;
24. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VATROGASTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 357.