4. sjednica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:

1. Izvješće o sastancima glavnih odbora i Stalnog odbora Parlamentarne skupštine SEECP-a te zasjedanju 9. plenarne sjednice PS SEECP-a održanih 1. i 2. lipnja 2022. u Ateni, Helenska Republika; 
2. Plan budućih aktivnosti; 
3. Razno.