4. sastanak inicijative Zastupnice za jačanje zaštite žrtava seksualnog nasilja

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
1. Status zaključka Sabora o usvajanju Nacionalne politike o ravnopravnosti spolova;
2. Predstavljanje inicijative za izmjenu zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u vrijeme Domovinskog rata;
3. Razno.