39. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika s 33., 34., 35., 36. i 38. sjednice Odbora;
1. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA ZA 2022. GODINU – podnositelj: Povjerenstvo za rad po pritužbama
2. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ZAMJENICE PUČKE PRAVOBRANITELJICE – predlagateljica: pučka pravobraniteljica
3. RAZNO.