36. sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- Verifikacija zapisnika 35. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2023. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG NACIONALNE STRATEGIJE DJELOVANJA NA PODRUČJU OVISNOSTI ZA RAZDOBLJE DO 2030. GODINE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. RAZNO.