30. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 29. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. RASPRAVA O PRIGOVORU UPUĆENOM NA ODLUKU O UMANJENJU ZASTUPNIČKOG PAUŠALA ZA MJESEC SVIBANJ 2022.;
3. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O PRIZNAVANJU PRAVA NA PLAĆU DRŽAVNOJ DUŽNOSNICI ZAMJENICI PREDSJEDNIKA USTAVNOG SUDA RH;
4. RAZNO.